Dostawa materiału zarybieniowego (certa) do miejsca wpuszczania w ramach realizacji zadania „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2018 r.

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-5/2018. Dostawa materiału zarybieniowego  (certa) do miejsca wpuszczania w ramach realizacji zadania „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2018 r. 

Liczba części 2. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedną część zamówienia.