Wykonanie remontu dachu oraz prac malarskich wraz wymianą oświetlenia na terenie Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach