OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA

DYR.Zam.Publ.-10/14. Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej wraz z wynajmem sali konferencyjnej w ramach projektu Pn. „Projekt pilotażowy w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień”, realizowanej w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00005-61724-OR1400003/10/11). UWAGA !!! Przedłużono termin składania ofert do 28-02-2014 r. sprostowano SIWZ i załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.