PRZETARG PUBLICZNY PISEMNY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU