OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-35/14  Wykonanie materiałów reklamowych wraz z dostawą w ramach realizacji projektu pt.: „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych" realizowany w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszaów rybackich 2007-2013", z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr umowy 00002-61720-OR1400001/10). UWAGA!!! Zmieniono termin wykonania zamówienia