OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa paszy dla ryb dla Zakładu Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach