[www.infish.com.pl]

Katalog czasopism Biblioteki IRS w Olsztynie

(Ostatnia aktualizacja: 02-11-2021)
|A||B||C||D||E||F||G||H||I||J||K||L||Ł||M||N||O||P|R|S||T||U||W||X||Y||Z||Ź||Ż|
R
Pozycji w katalogu: 79
< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Następna >

Rocznik Olsztyński
[Polska, Olsztyn, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958]
Zasoby: R.1:1958 - 9:1970
Język: polski
Sygnatura: 0526
Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
[Polska, Warszawa, Tow. Nauk. Warsz.]
Zasoby: R.19 : 1936; 30 : 1937
Język: polski
Sygnatura: 0314
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Archeozoologia
[Polska, Poznań, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 1975]
Zasoby: Nr 1:1975 - 2:1976;Nr 4:1978 - 20:1996
Język: polski
ISSN: 0137-1703; ISBN 83-7160-013-5
Sygnatura: 0684 a
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Ekonomika i organizacja rolnictwa
[Polska, Poznań, Wydawnictwo AkademiiRolniczej w Poznaniu, 1974]
Zasoby: Z.1:1974 - 2:1975;Z.4:1978 - 10:1987;Z.12:1988 - 20:1997
Język: polski
ISSN: 0137-1711; ISBN 83-7160-076-3
Sygnatura: 0696
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Rozprawy naukowe
[Polska, Poznań, Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego]
Poprzedni tytuł: Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu - Prace habilitacyjne
Zasoby: Z.37:1973 ;Z.39;.51;.53;62;63;64;67;69;70;76;77;78;79;85;91;97;100;109;129;130;132;135;143;146;154;159;161;162;172;173;174;177;184;185;190;191;193;203;244;250;254;258;263;268;270;275;284;Z.305:2000
Język: polski
ISSN: 0208-8436
Sygnatura: 0697
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Wydział Melioracji Wodnych
[Polska, Poznań, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, 1972]
Zasoby: Nr 1:1972 - 13::1994;Nr 15:1994 -26:2005
Język: polski
ISSN: 1230-7394
Sygnatura: 0705
Link: www.au.poznan.pl/wydawnictwo
Uwagi: Seria Melioracje od 1975 r.Seria Melioracje i Inżynieria Środowiska od 1993 r.
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - Zootechnika
[Polska, Poznań, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu]
Poprzedni tytuł: Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu - Wydział Zootechniczny
Zasoby: Nr 15:1972 - 28:1980; Nr 30:1982 - 36:1988;Nr 38:1989 - 40:1990;Nr 42:1991 - 55:2003/2004; 56-57: 2005/06
Język: polski
ISSN: 0137-1770
Sygnatura: 0684
Roczniki Nauk Rolniczych
Seria B, D, E
[Polska, Warszawa, Państw. Inst. Wydaw.]
Zasoby: T.51 : 1949; 57: 1951; 58: 1951; 64: 1952; 65: 1952; Seria B T.67 : 1963/1954; 68: 1954; 69: 1955; 72: 1957; 73: 1958; 77 : 1960/1961; 81: 1962; 82: 1963; 83: 1964; 84: 1964; 86: 1965. Seria D T.67: 1953; 69: 1954; 93: 1961. Seria E T.67: 1953/1956
Język: polski; angielski
Sygnatura: 0313
Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych
[Polska, Poznań, Tow. Popierania Nauki]
Zasoby: T.11(2): 1924; 12: 1924; 13(3): 1925; 14(2): 1925; 15(1): 1926; 18(1): 1927; 21(2): 1929; 22: 1929; 32(1): 1934; 37(3): 1936
Język: polski
Sygnatura: 0313
Roczniki Nauk Rolniczych Seria H Rybactwo
[Polska, Warszawa, Państw. Wydaw. Nauk., 1967]
Zasoby: T.90 : 1967 - 102 : 1989/1991
Język: polski; angielski
ISSN: 0376-2173
Sygnatura: 0313
< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Następna >