[www.infish.com.pl]

Katalog czasopism Biblioteki IRS w Olsztynie

(Ostatnia aktualizacja: 02-11-2021)
|A||B||C||D||E||F||G||H||I||J||K||L||Ł||M||N||O||P||R||S||T|U|W||X||Y||Z||Ź||Ż|
U
Pozycji w katalogu: 5
< Poprzednia | 1 | Następna >

Uchenye Zapiski Leningradskijj Gosudarstvennyjj Ordena Lenina Universitet
[ZSRR, Leningrad, Izd. Leningradskogo Univ.]
Zasoby: Vyp.15 : 1945; 21 : 1949; 29 : 1951; 35 : 1954; 40 : 1955; 41 :1956; 44 : 1957; 48 :1962
Język: rosyjski
Sygnatura: 0178
Uchenye Zapiski. Serija Bilogicheskaja
[ZSRR, Mińsk, Izdatel'stvo belgosuhivepsiteta]
Zasoby: Vyp. 17:1954; 33:1957
Język: rosyjski
Sygnatura: 0432
Unesco Bulletin for Libraries
[Francja, Paris, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1947]
Zasoby: Vol.1:1947 (nr 3-5, 7-9) - 3:1949 (nr 1-10, 12); 4:1950 (nr 1--9)
Język: angielski; francuski
Sygnatura: 0204
University of California Publications in Zoology
[USA, Berkeley, California, Univ. of California, 1903]
Zasoby: Vol. 1 : 1903 - Vol. 38 : 1931
Język: angielski
Sygnatura: 0181
Uspekhi Sovremennojj Biologii
[ZSRR, Moskva, Izdatel'stvo Akademii Nauk Sojuza SSR]
Zasoby: T.35:1953 -36:1953; 39:1955 - 40:1955
Język: rosyjski
Sygnatura: 0124
< Poprzednia | 1 | Następna >