[www.infish.com.pl]

Katalog czasopism Biblioteki IRS w Olsztynie

(Ostatnia aktualizacja: 02-11-2021)
|A||B||C|D|E||F||G||H||I||J||K||L||Ł||M||N||O||P||R||S||T||U||W||X||Y||Z||Ź||Ż|
D
Pozycji w katalogu: 62
< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Następna >

Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej
[Polska, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000]
Poprzedni tytuł: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej
Zasoby: R.2001
Język: polski
ISSN: 0860-701X
Sygnatura: 0387
Uwagi: R.2000 Nr 4 to Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej
[Polska, Warszawa, Minster Edukacji Narodowej]
Poprzedni tytuł: Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji i Nauki
Zasoby: R.2006 (nr 1)
Język: polski
ISSN: 1896-7159
Sygnatura: 0387
Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
[Polska, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002]
Poprzedni tytuł: Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej
Zasoby: R.2002 - 2005 (nr 1-3)
Język: polski
ISSN: 1644-292X
Sygnatura: 0387
Uwagi: R.2005 Nr 3 to Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Informatyzacji i Komitetu Badań Naukowych
Dz.U. Min.Nauki i Inf.i KBN
[Polska, Warszawa, Minister Nauki i Informatyzacji]
Poprzedni tytuł: Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych
Zasoby: Nr. 7: 2004 - 2005
ISSN: 1644-4248
Sygnatura: 0739
Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych
[Polska, Warszawa, Komitet Badań Naukowych, 1991]
Poprzedni tytuł: Dziennik Urzędowy Komitetu Badań Naukowych
Zasoby: R.2001 - Nr 5: 2004
Język: polski
ISSN: 0867-8936
Sygnatura: 0739
Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
[Polska, Warszawa, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi]
Poprzedni tytuł: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zasoby: R.2001 - 2002 (nr 2-28);R.2003 (nr 1-26,28);R.2004
Język: polski
ISSN: 0208-9920
Sygnatura: 0474
Uwagi: zmiana tyt. czasopisma od nr 4/2001
Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
[Polska, Warszawa, Minister Środowiska i Główny Inspektor Ochrony Środowiska]
Zasoby: Nr 1:2002 - 7:2007
Język: polski
ISSN: 1643-6822
Sygnatura: 0767
Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie
[Polska, Olsztyn, Urząd Wojewódzki, Wydział Prawny]
Zasoby: R.1954:- 1982 (nr 1, 3-7, 9); 1983 - 1984
Język: polski
ISSN: 0472-917X
Sygnatura: 093
Dziennik Urzędowy Województwa Olsztyńskiego
[Polska, Olsztyn, Urząd Wojewódzki, Wydział Prawny]
Poprzedni tytuł: Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie
Zasoby: R.1985 - 1988 (nr 1-18, 20); 1989 (nr 10) - 1991
Język: polski
ISSN: 0860-2018
Sygnatura: 093
Uwagi: W roku 1985 tytuł zachował ISSN 0472-917X
Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
[Polska, Warszawa, Urząd Rady Ministrów]
Poprzedni tytuł: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Zasoby: R.1952 - 1989
Język: polski
ISSN: 0209-2123
Sygnatura: 064
< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Następna >