SPIS TREŚCI

·        RYBACTWO

·        HYDROBIOLOGIA RYBACKA

·        BIOLOGIA RYB

·        HODOWLA RYB

·        ROZRÓD RYB

·        ŻYWIENIE I ODŻYWIANIE SIĘ RYB

·        CHOROBY RYB

·        RYBY KARPIOWATE

o       CHÓW I HODOWLA KARPIA

o       INNE KARPIOWATE

·        RYBY ŁOSOSIOWATE

o       BIOLOGIA PSTRĄGA

o       CHÓW I HODOWLA PSTRĄGA

o       INNE ŁOSOSIOWATE

·        RYBY OKONIOWATE

·        RYBY WĘGORZOWATE

·        RYBY SIEJOWATE

·        RYBY BASSOWATE

·        RYBY SUMOWATE

·        INNE RYBY SŁODKOWODNE

·        RYBY MORSKIE

·        EKONOMIKA I ORGANIZACJA RYBACTWA

·        URZĄDZENIA DO CHOWU I HODOWLI RYB

·        ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD

·        OCHRONA GATUNKOWA

·        GOSPODARKA WODNA

·        POŁOWY RYB, SPRZĘT POŁOWOWY

·        SKORUPIAKI I MIĘCZAKI UŻYTKOWE

·        PRZETWÓRSTWO RYBNE