Chów karpia w Europie. Stan obecny, trudności, perspektywy, 2011 - Red. A. Lirski, A. Pyć, Wyd. IRS 2011, s. 153

spis treści i wstęp

Chów karpia w Europie. Stan obecny, trudności, perspektywy, 2011 - Red. A. Lirski, A. Pyć, Wyd. IRS 2011, s. 153