50 lat Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza. Red. J.A. Szczerbowski, J. Waluga, B. Zdanowski - Wyd. IRS 2001, s. 259
50 lat Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza. Red. J.A. Szczerbowski, J. Waluga, B. Zdanowski - Wyd. IRS 2001, s. 259
50 lat Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza. Red. J.A. Szczerbowski, J. Waluga, B. Zdanowski - Wyd. IRS 2001, s. 259

60 lat Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Wyd. IRS 2011, s. 168

50 lat Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza. Red. J.A. Szczerbowski, J. Waluga, B. Zdanowski - Wyd. IRS 2001, s. 259

Profesor Sakowicz, 2009 - Opracowanie: J. Waluga, Wyd. IRS 2009, s. 83

Actual status and active protection of sturgeon fish populations endangered by extinction [Aktualny stan i aktywna ochrona naturalnych populacji ryb jesiotrowatych zagrożonych wyginięciem] - Red. R. Kolman, A. Kapusta. Wyd. IRS 2008, s. 310

Actual status and active protection of sturgeon fish populations endangered by extinction [Aktualny stan i aktywna ochrona naturalnych populacji ryb jesiotrowatych zagrożonych wyginięciem] - Red. R. Kolman, A. Kapusta. Wyd. IRS 2008, s. 310

Akwakultura województwa warmińsko-mazurskiego elementem współpracy międzyregionalnej Polski, Litwy i obwodu kaliningradzkiego FR - Red. R. Kolman, S. Robak, Wyd. IRS 2007, s. 115 (w języku rosyjskim, streszczenia po polsku)

Akwakultura województwa warmińsko-mazurskiego elementem współpracy międzyregionalnej Polski, Litwy i obwodu kaliningradzkiego FR - Red. R. Kolman, S. Robak, Wyd. IRS 2007, s. 115 (w języku rosyjskim, streszczenia po polsku)

K. Bieniarz, A. Kownacki, P. Epler, 2003 – Biologia stawów rybnych. Cz. 1 i 2 - Wyd. IRS, s. 356         

Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska. Red. A.K. Siwicki, Wyd. IRS, 1996 s. 180

Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska. Red. A.K. Siwicki, Wyd. IRS, 1996 s. 180

Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska. Wpływ ksenobiotyków na układ odpornościowy - Red. A. K. Siwicki i in., Wyd. IRS, 1997, s. 236

Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska. Wpływ ksenobiotyków na układ odpornościowy - Red. A. K. Siwicki i in., Wyd. IRS, 1997, s. 236          

Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska. Wpływ ksenobiotyków na organizm zwierząt i człowieka - Red. A K. Siwicki, Wyd. IRS, 1999, s. 330

Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska. Wpływ ksenobiotyków na organizm zwierząt i człowieka - Red. A K. Siwicki, Wyd. IRS, 1999, s. 330           Cena: 16 zł

Stanisław Cios, 2007 - Ryby w życiu Polaków od X do XIX w. - Wyd. IRS, s. 252

Stanisław Cios, 2007 - Ryby w życiu Polaków od X do XIX w. - Wyd. IRS, s. 252          

Choroby ryb hodowlanych. Red. A. K. Siwicki, J. Antychowicz, J. Waluga – Wyd. IRS, 1994, s. 376 (3 wydania)

Choroby ryb hodowlanych. Red. A. K. Siwicki, J. Antychowicz, J. Waluga – Wyd. IRS, 1994, s. 376 (3 wydania)

Choroby ryb hodowlanych. Red. A. K. Siwicki, J. Antychowicz, J. Waluga – Wyd. IRS, 1994, s. 376 (3 wydania)

Choroby ryb podlegające obowiążkowi zwalczania oraz inne choroby zagrażające hodowli - diagnostyka, profilaktyka, terapia. Red. W. Szweda, A. K. Siwicki,E. Terech-Majewska – Wyd. IRS, 2010, s. 241,            

Choroby mięczaków i skorupiaków podlegające obowiązkowi zwalczania, 2011 - Red. W. Szweda, A. K. Siwicki, E. Terech-Majewska, Wyd. IRS 2011, p. 106 Choroby mięczaków i skorupiaków podlegające obowiązkowi zwalczania, 2011 - Red. W. Szweda, A. K. Siwicki, E. Terech-Majewska, Wyd. IRS 2011, p. 106           Cena: 20 zł
Chów karpia w Europie. Stan obecny, trudności, perspektywy, 2011 - Red. A. Lirski, A. Pyć, Wyd. IRS 2011, s. 153

   Carp culture in  Europe. Current status, problems, perspective, 2011 - Ed. A. Lirski, A. Pyć, Wyd. IRS 2011, p. 138

Chów karpia w Europie. Stan obecny, trudności, perspektywy, 2011 - Red. A. Lirski, A. Pyć, Wyd. IRS 2011, s. 153

Carp culture in Europe. Current status, problems, perspective, 2011 - Ed. A. Lirski, A. Pyć, Wyd. IRS 2011, p. 138

(dwie wersje językowe w jednej książce)
Cena: 25 zł
Piotr Dębowski, Rafał Bernaś, Grzegorz Radtke, Michał Skóra, 2007 - Stan populacji troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) i łososia (Salmo salar) w dorzeczu Słupi i możliwości optymalizacji tarła tych gatunków - Wyd. IRS, s. 91

Piotr Dębowski, Rafał Bernaś, Grzegorz Radtke, Michał Skóra, 2008 - Stan populacji troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) i łososia (Salmo salar) w dorzeczu Słupi i możliwości optymalizacji tarła tych gatunków - Wyd. IRS, s. 91

Encyklopedia rybacko-wędkarska, 1998. Praca zbiorowa pod red. J. A. Szczerbowskiego - Wyd. IRS, s. 476

Encyklopedia rybactwa, 2011. Praca zbiorowa pod red. J. A. Szczerbowskiego, Wyd. IRS 2011, oprawa twarda tłoczona, obwoluta, s. 590           Cena: 45 zł

Ekosystemy wodne Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, 2004 - Pod red. B. Zdanowskiego, A. Hutorowicza, W. Białokoza - Wyd IRS, s. 258

Ekosystemy wodne Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, 2004 - Pod red. B. Zdanowskiego, A. Hutorowicza, W. Białokoza - Wyd IRS, s. 258         Cena: 20 zł

Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych

Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych, 1999 – red. B. Zdanowski, M. Kamiński, A. Martyniak, Wyd. IRS, s. 562   

Gospodarka koregonidami. Uwarunkowania i efektywność

Gospodarka koregonidami. Uwarunkowania i efektywność, 1998 - Red. A. Wołos, M. Bnińska, Wyd. IRS, s. 94         Cena: 16 zł

Innowacyjne techniki oceny biologicznej i ochrony cennych gatunków ryb hodowlanych i raków - Red. K. Demska-Zakęś, Wyd. IRS i UWM, 2008, s. 206

Innowacyjne techniki oceny biologicznej i ochrony cennych gatunków ryb hodowlanych i raków - Red. K. Demska-Zakęś, Wyd. IRS i UWM, 2008, s. 206

Wincenty Kilarski - Zarys anatomii i histologii ryb doskonałokostnych - Wyd. IRS, s. 272 

Wincenty Kilarski - Zarys anatomii i histologii ryb doskonałokostnych - Wyd. IRS, s. 272         Cena: 30 zł

Wincenty Kilarski - Zarys anatomii i histologii ryb doskonałokostnych - Wyd. IRS, s. 272  W. Popek, W. Górecki, G. Zygmunt - Nowoczesna hodowla ryb akwariowych - Wyd. IRS, 2010, s. 260         
Ryszard Kolman, Andrzej Kapusta, Mirosław Szczepkowski, Arkadiusz Duda, Elżbieta Bogacka-Kapusta, 2008 - Jesiotr bałtycki Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill - Wyd. IRS, s. 73

Ryszard Kolman, Andrzej Kapusta, Mirosław Szczepkowski, Arkadiusz Duda, Elżbieta Bogacka-Kapusta, 2008 - Jesiotr bałtycki Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill - Wyd. IRS, s. 73

Rybactwo, wędkarstwo, ekorozwój - Red. A. Wołosa, Wyd. IRS 2006, s. 266 

Rybactwo, wędkarstwo, ekorozwój - Red. A. Wołosa, Wyd. IRS 2006, s. 266        

Rybactwo śródlądowe - praca zbiorowa pod red. J.A. Szczerbowskiego, 1993, Wyd. IRS, s. 570 

Rybactwo śródlądowe - praca zbiorowa pod red. J.A. Szczerbowskiego, 2008, Wyd. IRS, s. 610         

Inlad fisheries in Poland - praca zbiorowa pod red. J.A. Szczerbowskiego, 1993, Wyd. IRS, s. 570     Cena: 18 zł

Jeziora Raduńskie. Antropogeniczne przemiany i kierunki ochrony - Red. A. Wołos, B. Nedoszytko, Wyd. IRS 2006, s. 96

Jeziora Raduńskie. Antropogeniczne przemiany i kierunki ochrony - Red. A. Wołos, B. Nedoszytko, Wyd. IRS 2006, s. 96    

Jeziora Puszczy Boreckiej – stan ekosystemów i kierunki ochrony - Red. W. Białokoz, Ł. Chybowski, Wyd. IRS 2008, s. 95Jeziora Puszczy Boreckiej – stan ekosystemów i kierunki ochrony - Red. W. Białokoz, Ł. Chybowski, Wyd. IRS 2008, s. 95

Jeziora Puszczy Boreckiej – stan ekosystemów i kierunki ochrony - Red. W. Białokoz, Ł. Chybowski, Wyd. IRS 2008, s. 95

Łowiska specjalne. Organizacja i zarządzanie

Łowiska specjalne. Organizacja i zarządzanie, 1998 – Red. A. Wołos, R. Wojda, Wyd. IRS, s. 77

Łowiska specjalne. Organizacja i zarządzanie, 2004 – Red. A. Wołos, R. Wojda, M. Cieśla, wyd. II, s. 113

Łowiska specjalne. Organizacja i zarządzanie, 2004 – Red. A. Wołos, R. Wojda, M. Cieśla, wyd. II, s. 113         Cena: 19 zł

Mirosław Łuczyński, Paweł Brzuzan, Małgorzata Jankun - Genetyka ryb. Zeszyt 1, Wyd. IRS 2003, s. 76

Ocena stanu ekologicznego wód zlewni rzeki Wel. [Ecological status assessment of the waters in the Wel River catchment], 2011 - Red. H. Soszka, Wyd. IRS 2011, s. 320

Ochrona i rekultywacja wód Wielkich Jezior Mazurskich narzędziem rozwoju naukowego, gospodarczego, społecznego i kulturowego regionu - Red. I. Jasser, S. Robak, B. Zdanowski, Wyd. IRS 2008, s. 183

Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy, 2004 - Red. Andrzeja K. Siwicki, Jerzy Antychowicz, Wojciech Szweda, Wyd. IRS, s. 301

Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy, 2004 - Red. Andrzej K. Siwicki, Jerzy Antychowicz, Wojciech Szweda, Wyd. IRS, s. 301   

Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy profilaktyki i terapii - Red. Andrzej K. Siwicki, Wojciech Szweda, Wyd. IRS, s. 119

Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy profilaktyki i terapii, 2005 - Red. Andrzej K. Siwicki, Wojciech Szweda, Wyd. IRS, s. 119         

Bogusław Lubieniecki - Przepławki i drożność rzek - wydanie III, Wyd. IRS, 2008, s. 83

Przeciwciała monoklonalne w immunologii i diagnostyce - Red. A.K. Siwicki, Wyd. IRS, 1995, s. 158

Problemy chowu młodocianych stadiów ryb jesiotrowatych, 2011 - Red. R. Kolman, M. Prusińska, Wyd. IRS 2011, p. 64 (w języku rosyjskim)

Jan A. Szczerbowski - Podstawy rybactwa. Wyd. IRS 2005, s. 188                   Cena: 18

Restoring migratory fish and connectivity of rivers in Poland, 2006 - Edited by Wiesław Wiśniewolski and Jacek Engel, Wyd. IRS i WWF Polska, s. 82  

Restoring migratory fish and connectivity of rivers in Poland, 2006 - Edited by Wiesław Wiśniewolski and Jacek Engel, Wyd. IRS i WWF Polska, s. 82                   Cena: 16

Restytucja jesiotra bałtyckiego, 2007 - red. R. Kolman, Wyd. IRS, s. 53

Restytucja jesiotra bałtyckiego, 2007 - red. R. Kolman, Wyd. IRS, s. 53

Restytucja jesiotra bałtyckiego, 2007 - red. R. Kolman, Wyd. IRS, s. 53

Rozród i chów materiału zarybieniowego jesiotra bałtyckiego – ostronosego Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill - Red. R. Kolman, Wyd. IRS, 2008, s. 40

Środowisko i ichtiofauna jeziora Hańcza - Red.: J. Kozłowski, P. Poczyczyński, B. Zdanowski, Wyd. IRS, 2008, s. 217

Środowisko i ichtiofauna jeziora Hańcza - Red.: J. Kozłowski, P. Poczyczyński, B. Zdanowski, Wyd. IRS, 2008, s. 217

Wybrane zagadnienia dobrostanu karpia – Red. A. Lirski, A. K. Siwicki, J. Wolnicki, Wyd. IRS, 2007 s. 176

Aktualne problemy rybactwa. Red. A. Wołos - 1994, s. 182

Aktualne problemy rybactwa. Red. A. Wołos - Wyd. IRS, 1994, s. 182

Rybactwo jeziorowe. Stan, uwarunkowania, perspektywy. I Krajowa Konferencja Użytkowników Jezior, Uroczysko Waszeta, 1996 – red. A. Wołos. Wyd. IRS, s. 122

Rybactwo jeziorowe. Stan, uwarunkowania, perspektywy. I Krajowa Konferencja Użytkowników Jezior, Uroczysko Waszeta, 1996 – red. A. Wołos. Wyd. IRS, s. 122

Rybactwo jeziorowe. Znaczenie, zarządzanie, gospodarowanie. II Krajowa Konferencja Użytkowników Jezior, Stare Jabłonki, 1997 – red. A. Wołos., Wyd. IRS, s. 170

Rybactwo jeziorowe. Znaczenie, zarządzanie, gospodarowanie. II Krajowa Konferencja Użytkowników Jezior, Stare Jabłonki, 1997 – red. A. Wołos., Wyd. IRS, s. 170

Rybactwo jeziorowe. Rozwój, zmiany, trudności. III Krajowa Konferencja Użytkowników Jezior, Pasym, 1998 – red. A. Wołos, s. 124

Rybactwo jeziorowe. Rozwój, zmiany, trudności. III Krajowa Konferencja Użytkowników Jezior, Pasym, 1998 – red. A. Wołos. Wyd. IRS, s. 124                        Cena: 16 zł

Rybactwo jeziorowe. IV Krajowa Konferencja Użytkowników Jezior, Dadaj, 1999 – red. A. Wołos, s. 144

Rybactwo jeziorowe. IV Krajowa Konferencja Użytkowników Jezior, Dadaj, 1999 – red. A. Wołos. Wyd. IRS, s. 144          Cena: 16 zł

Rybactwo jeziorowe. V Krajowa Konferencja Użytkowników Jezior, Olsztyn, 2000 – red. A. Wołos, s. 152

Rybactwo jeziorowe. V Krajowa Konferencja Użytkowników Jezior, Olsztyn, 2000 – red. A. Wołos. Wyd. IRS, s. 152

Rybactwo 2002 - red. M. Mickiewicz, Wyd. IRS 2003, s. 151

Rybactwo 2002 - red. M. Mickiewicz, Wyd. IRS 2003, s. 151          Cena: 16 zł

Rybactwo w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2004 roku - red. M. Mickiewicz, A. Wołos, Wyd. IRS 2005, s. 151          Cena: 16 zł

Gospodarka rybacka w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2005 roku - red. M. Mickiewicz, Wyd. IRS 2006, s. 122

Gospodarka rybacka w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2005 roku - red. M. Mickiewicz, Wyd. IRS 2006, s. 122          Cena: 16 zł

Sandacz, gospodarka rybacka, eutrofizacja, 1996 – Materiały seminarium „Sandacz - gospodarka rybacka - eutrofizacja” Ostrowiec k. Wałcza, 6 - 7.06.1995. Wyd. IRS, s. 79

Stan i uwarunkowania funkcjonowania rybactwa w 2003 roku - red. M. Mickiewicz, A. Wołos, Wyd. IRS 2004, s. 97

Stan i uwarunkowania funkcjonowania rybactwa w 2003 roku - red. M. Mickiewicz, A. Wołos, Wyd. IRS 2004, s. 97             Cena: 16 zł

Stan rybactwa jeziorowego w Polsce w 1998 roku – red. A Wołos, Wyd. IRS, 1999, s. 42

Stan rybactwa jeziorowego w 1999 roku. Wpływ innych użytkowników jezior na środowisko i gospodarkę rybacką – red. A. Wołos, Wyd. IRS, 2000, s. 75  

Stan rybactwa jeziorowego w 1999 roku. Wpływ innych użytkowników jezior na środowisko i gospodarkę rybacką – red. A. Wołos, Wyd. IRS, 2000, s. 75             Cena: 16 zł

Stan rybactwa w 2000 roku. Wybrane uwarunkowania środowiskowe i prawno-administracyjne funkcjonowania gospodarstw rybackich - red. A. Wołos, Wyd. IRS, 2001, s. 88         

Stan rybactwa w 2001 roku. Produkcja towarowa, ekonomika, zatrudnienie, odłowy wędkarskie, zarybienia, marketing, stan środowiska, operaty i obwody rybackie - red. A. Wołos, Wyd. IRS, 2002, s. 110

Stan rybactwa w 2002 roku. - red. A. Wołos, Wyd. IRS, 2003, s. 110

Stan rybactwa w 2002 roku. - red. A. Wołos, Wyd. IRS, 2003, s. 110                Cena: 16 zł

Stan rybactwa jeziorowego w 2003 roku.

Stan rybactwa jeziorowego w 2003 roku.
Produkcja towarowa, odłowy wędkarskie, ekonomika, zatrudnienie, zarybienia, stan środowiska, obwody rybackie a uwarunkowania przyrodnicze
- red. A. Wołos, Wyd. IRS, 2004, s. 121   

Stan rybactwa jeziorowego w 2004 roku.

Stan rybactwa jeziorowego w 2004 roku.
Produkcja towarowa, odłowy wędkarskie, ekonomika, zatrudnienie, zarybienia, stan środowiska, racjonalna gospodarka rybacka w obwodach rybackich -
Red. A. Wołos, Wyd. IRS 2005, s. 188     
Cena: 16

Stan rybactwa w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2006 roku - red. A Mickiewicz, Wyd. IRS< 2007, s. 173

Stan rybactwa w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2006 roku - red. A Mickiewicz, Wyd. IRS, 2007, s. 173      Cena: 16

Stan rybactwa w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2006 roku - red. A Mickiewicz, Wyd. IRS< 2007, s. 173

Stan i uwarunkowania gospodarki rybackiej prowadzonej w wodach śródlądowych - red. A Mickiewicz, Wyd. IRS, 2008, s. 229

Stan i uwarunkowania rozwoju rybactwa śródlądowego, 2009 - Red. M. Mickiewicz, Wyd. IRS, 2009, s. 148 Stan i uwarunkowania rozwoju rybactwa śródlądowego, 2009 - Red. M. Mickiewicz, Wyd. IRS, 2009, s. 148
Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2009 roku, 2010 - Red. M. Mickiewicz, Wyd. IRS, s. 197 Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2009 roku, 2010 - Red. M. Mickiewicz, Wyd. IRS, s. 197
Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku, 2011 - Red. M. Mickiewicz, Wyd. IRS, oprawa twarda, s. 175 Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku, 2011 - Red. M. Mickiewicz, Wyd. IRS, oprawa twarda, s. 175

Wybrane aspekty gospodarki rybacko-wędkarskiej w warunkach procesu eutrofizacji. Red. A. Wołos, Wyd. IRS 2001, s. 64          

Wybrane problemy rybactwa w 2000 roku. Red. A. Wołos, Wyd. IRS 2001, s. 110

Wybrane problemy rybactwa w 2001 roku. Red. A. Wołos, Wyd. IRS 2002, s. 142             Cena: 16 zł

Znaczenie, stan i uwarunkowania rozwoju rybactwa jeziorowego w Polsce. Red. A. Wołos, Wyd. IRS, 1998, s. 42

A. Wołos, J. Waluga, H. Morawski, 2004 - Rybacy. Fishermen. Album. Wyd. IRS, s. 212             Cena: 30 zł

J. Waluga, H. Chmielewski, 1996 - Jeziora okolic Olsztyna. Przewodnik Wędkarski (1). Wyd. IRS, s. 172 , 3 wydania

J. Waluga, H. Chmielewski, 1997 - Jeziora okolic Olsztyna. Przewodnik Wędkarski (2). Wyd. IRS, s. 188

J. Waluga, H. Chmielewski, 1997 - Jeziora okolic Olsztyna. Przewodnik Wędkarski (3). Wyd. IRS, s. 174

J. Waluga, H. Chmielewski, 1999 – Jeziora okolic Olsztyna - Przewodnik Wędkarski (1bis). Wyd. IRS, s. 237 

J. Waluga, H. Chmielewski, 1998 - Jeziora Pojezierza Mrągowskiego. Przewodnik Wędkarski (4). Wyd. IRS, s. 220

J. Waluga, H. Chmielewski, 2004 - Jeziora Pojezierza Mrągowskiego. Przewodnik Wędkarski (4). Wyd. IRS, wydanie II, s. 220   

J. Waluga, H. Chmielewski, 1998 - Wielkie Jeziora Mazurskie. Południe. Przewodnik Wędkarski (5). Wyd. IRS, s. 176

J. Waluga, H. Chmielewski, 2004 - Wielkie Jeziora Mazurskie. Południe. Przewodnik Wędkarski (5). Wyd. IRS, wydanie II, s. 174          

J. Waluga, H. Chmielewski, 1999 – Wielkie Jeziora Mazurskie. Północ - Przewodnik Wędkarski (6). Wyd. IRS, s. 211                Cena: 27 zł

H. Chmielewski, K. Zdanowski, J. Waluga, 2007 - Jeziora Pojezierza Ełckiego - Przewodnik (7). Wyd. IRS, s. 165   

H. Chmielewski, K. Zdanowski, J. Waluga, 2007 - Jeziora Pojezierza Ełckiego - Wyd. IRS, s. 165              Cena: 27 zł

H. Chmielewski, K. Zdanowski, 2012 - Jeziora Pojezierza Suwalskiego - Wyd. IRS, s. 247              Cena: 48 zł H. Chmielewski, K. Zdanowski, 2012 - Jeziora Pojezierza Suwalskiego - Wyd. IRS, s. 247              Cena: 27 zł

J. Adamek, 2001 – Sum afrykański. Technologia chowu - Wyd. IRS, 2001, s. 50 , wydanie I

J. Adamek, 2003 – Sum afrykański. Technologia chowu - Wyd. IRS, 2001, s. 75, wydanie II

J. Adamek, 2005 – Sum afrykański. Technologia chowu - Wyd. IRS, 2001, s. 100, wydanie III

J. Adamek, 2008 – Sum afrykański. Technologia chowu - Wyd. IRS, 2008, s. 100, wydanie IV         

J. Adamek, 2011 – Sum afrykański. Technologia chowu - Wyd. IRS, 2014, s. 100, wydanie V                      

K. Goryczko, J. Grudniewska 2015 – Chów i hodowla pstrąga tęczowego. – Wyd. IRS, 2015, s. 173

K. Goryczko, J. Grudniewska 2023 – Chów i hodowla pstrąga tęczowego – Wyd. IRS, 2023, wydanie VIII, poprawione i uzupełnione, s. 173                 Cena: 45 zł

Ryszard Kolman, 2006 - JESIOTRY. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy. Wyd. IRS, s. 117

Ryszard Kolman, 2006 - JESIOTRY. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy. Wyd. IRS, s. 117         

Ryszard Kolman, 2010 - JESIOTRY. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy. II wydanie, popr. i uzup., Wyd. IRS, s. 134

Ryszard Kolman, 2023 - JESIOTRY. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy. IV wydanie, Wznowione, poprawione i uzupełnione, Wyd. IRS, s. 121          Cena: 40 zł

Ryszard Wojda, 2023 - Chów i hodowla karpia. wydanie V, wznowione, poprawione i uzupełnione, Wyd. IRS, s. 457

Ryszard Wojda, 2023 - Chów i hodowla karpia. wydanie V, wznowione, poprawione i uzupełnione, Wyd. IRS, s. 457          Cena: 59 zł

Z. Zakęś, 2009 - SANDACZ. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy - Wyd. IRS, s. 203, wydanie I   Z. Zakęś, 2009 - SANDACZ. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy - Wyd. IRS, s. 203, wydanie I  
Z. Zakęś, 2009 - SANDACZ. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy - Wyd. IRS, s. 203, wydanie I   Z. Zakęś, 2017 - Chów i hodowla sandacza - Wyd. IRS, s. 212, wydanie I           Cena: 58 zł
S. Cios, J. Grudniewska, A. Witkowski, J. Kotusz, 2018 - Lipień - Wyd. IRS, s. 220, wydanie I S. Cios, J. Grudniewska, A. Witkowski, J. Kotusz, 2018 - Lipień - Wyd. IRS, s. 220, wydanie I           Cena: 42 zł

Aktualne problemy pstrągarstwa polskiego. Red. K. Goryczko, Wyd. IRS 2001, s. 123   

K. Goryczko, S. Dobosz, 2004 – Barwne formy pstrąga tęczowego – Wyd. IRS, s. 34               Cena: 14 zł

Problemy pstrągarstwa polskiego w 2001 roku. Red. K. Goryczko, Wyd. IRS 2002, s. 139        Cena: 26 zł

Pstrągarstwo. Produkcja, środowisko, profilaktyka. Red. K. Goryczko, Wyd. IRS 2003, s. 126  

Pstrągarstwo. Problemy prawne, zdrowotne i jakościowe. Red. K. Goryczko, Wyd. IRS 2004, s. 162

Pstrągarstwo. Problemy prawne, zdrowotne i jakościowe. Red. K. Goryczko, Wyd. IRS 2004, s. 162           

Pstrągarstwo polskie. Przeszłość i nowe problemy. Red. K. Goryczko, Wyd. IRS 2005, s. 104

Pstrągarstwo polskie. Przeszłość i nowe problemy. Red. K. Goryczko, Wyd. IRS 2005, s. 104             Cena: 16 zł

Pstrągarstwo polskie. Hodowla, manipulacje genetyczne, zagadnienia prawne, ochrona zdrowia. Red. H. Kuźmiński, Wyd. IRS 2006, s. 233

Pstrągarstwo polskie. Hodowla, manipulacje genetyczne, zagadnienia prawne, ochrona zdrowia. Red. H. Kuźmiński, Wyd. IRS 2006, s. 233       

Elementy nowoczesnej akwakultury ryb – rozród, inkubacja ikry i profilaktyka, 2008 - Red. M. J. Łuczyński, A. Szczerbowski, M. Szkudlarek, Wyd. IRS 2008, s. 222, oprawa twarda, kolor

Innowacyjne metody w rozrodzie i wylęgarnictwie ryb – materiały szkoleniowe, 2008 - Red. A. Szczerbowski, M. J. Łuczyński, M. Szkudlarek, Wyd. IRS 2008, s. 197

Wylęgarnia 1997-1998 – Red. Jerzy Waluga, Wyd. IRS, 1998, s. 160            

Wylęgarnia 1999-2000. Red. Z. Okoniewski, Wyd. IRS, 2001, s. 160  

Wylęgarnia 2001-2002. Red. Z. Okoniewski, E. Brzuska, Wyd. IRS, 2002, s. 258  

Ryby drapieżne. Rozród, podchów, profilaktyka, 2003 - red. Z. Zakęś i in., Wyd. IRS, s. 233

Rozród, podchów, profilaktyka ryb jesiotrowatych i innych gatunków, 2004 - Red. Z. Zakęś, R. Kolman, K. Demska-Zakęś, T. Krzywosz. Wyd. IRS, s. 215            

Rozród, podchów, profilaktyka ryb sumokształtnych i innych gatunków, 2005 - Red. Z. Zakęś. Wyd. IRS, s. 244   

Rozród, podchów, profilaktyka ryb karpiowatych i innych gatunków, 2006 - Red. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, J. Wolnicki. Wyd. IRS, s. 372

Rozród, podchów, profilaktyka ryb jeziorowych i innych gatunków, 2007 - Red. J. Wolnicki, Z. Zakęś, R. Kamiński, Wyd. IRS, s. 275             Cena: 32 zł

Rozród, podchów, profilaktyka ryb jeziorowych i innych gatunków, 2007 - Red. J. Wolnicki, Z. Zakęś, R. Kamiński, Wyd. IRS, s. 275    

Rozród, podchów, profilaktyka ryb jeziorowych i innych gatunków, 2007 - Red. J. Wolnicki, Z. Zakęś, R. Kamiński, Wyd. IRS, s. 275             Cena: 32 zł Biotechnologia w akwakulturze, 2008 - Red. Z. Zakęś, J. Wolnicki, K. Demska-Zakęś, R. Kamiński, D. Ulikowski. Wyd. IRS, s. 410
Rozród, podchów, profilaktyka ryb łososiowatych i innych gatunków, 2009 - Red. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska, D. Ulikowski, Wyd. IRS, s. 356

Rozród, podchów, profilaktyka ryb łososiowatych i innych gatunków, 2009 - Red. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska, D. Ulikowski, Wyd. IRS, s. 356

Rozród, podchów, profilaktyka ryb jeziorowych i innych gatunków, 2007 - Red. J. Wolnicki, Z. Zakęś, R. Kamiński, Wyd. IRS, s. 275             Cena: 32 zł

Rozród, podchów, profilaktyka ryb rzadkich i chronionych oraz innych gatunków, 2010 - Red. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska, Wyd. IRS, s. 277

Nowe gatunki w akwakulturze – rozród, podchów, profilaktyka, 2011 - Red. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska, Wyd. IRS, s. 333

Nowe gatunki w akwakulturze – rozród, podchów, profilaktyka, 2011 - Red. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska, Wyd. IRS, s. 333

Nowe gatunki w akwakulturze – rozród, podchów, profilaktyka, 2011 - Red. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalska, Wyd. IRS, s. 333 Wylęgarnictwo a dywersyfikacja produkcji akwakultury, 2017 - Red. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś - Wyd. IRS Olsztyn, s. 287

J. A. Szczerbowski, A. J. Szczerbowski, 1996 - Karasie – Wyd. IRS, s. 175              Cena: 8,00 zł

J. Żelepień, 1997 - Kleń - Wyd. IRS, s. 132             Cena: 8,00 zł

A. Witkowski, M. Cieśla, K. Napora, 1997 - Jaź - Wyd. IRS, s. 158             Cena: 8,00 zł

R. Kolman 1999 – Jesiotry - Wyd. IRS, s. 136

R. Kolman 2005 – Jesiotry - Wyd. IRS, wydanie II, popr. i uzup., s. 140            

A. Boroń, J. Kotusz, M. Przybylski 2002 - Koza, koza złotawa, piskorz - Wyd. IRS, s. 114  

R. Kujawa, D. Kucharczyk, A. Mamcarz 2002 - Miętus - Wyd. IRS, s. 98          

Bibliografia limnologiczno-rybacka. Polskie wydawnictwa książkowe 2003-2005

J. Zdanowska - Bibliografia polskiej literatury z zakresu rybactwa śródlądowego opublikowanej w latach 1992-1993 - Nr 34/35, Wyd. IRS, 1994

J. Zdanowska - Bibliografia polskiej literatury z zakresu rybactwa śródlądowego opublikowanej w latach 1994-1995 - Nr 36/37, Wyd. IRS 1996, str. 193

J. Zdanowska - Bibliografia polskiej literatury z zakresu rybactwa śródlądowego opublikowanej w latach 1996 - Nr 38, Wyd. IRS 1997, str. 110

J. Zdanowska - Bibliografia polskiej literatury z zakresu rybactwa śródlądowego opublikowanej w latach 1997 - Nr 39, Wyd. IRS 1999, str. 136

J. Zdanowska - Bibliografia polskiej literatury z zakresu rybactwa śródlądowego opublikowanej w latach 1998 - Nr 40, Wyd. IRS 2000, str. 131

J. Zdanowska - Bibliografia polskiej literatury z zakresu rybactwa śródlądowego opublikowanej w latach 1999 - Nr 41, Wyd. IRS 2001, str. 148

J. Zdanowska - Bibliografia polskiej literatury z zakresu rybactwa śródlądowego opublikowanej w latach 2000 - Nr 42, Wyd. IRS 2002, str. 145

J. Zdanowska i in. - Bibliografia polskiej literatury z zakresu rybactwa śródlądowego opublikowanej w latach 2001 - Nr 43, Wyd. IRS 2003, str. 161

J. Zdanowska i in. - Bibliografia polskiej literatury z zakresu rybactwa śródlądowego opublikowanej w latach 2002 - Nr 44, Wyd. IRS 2004, str. 162

J. Zdanowska i in. - Bibliografia limnologiczno-rybacka. Czasopisma polskie 2003 - Wyd. IRS 2006, str. 161

J. Zdanowska i in. - Bibliografia limnologiczno-rybacka. Polskie wydawnictwa książkowe 2003-2005 - Wyd. IRS 2007, str. 132

J. Zdanowska, J. Cupiał, B. Samulowska-Dramińska, 2001 – Bibliografia pracowników Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza 1995-2000 – Wyd. IRS, s. 121

XIX Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Wieżyca - 5.10.-7.10.1994 – Materiały konferencyjne. Wyd. IRS, 1994, s. 72

XX Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Sarnówko 3.10.-5.10.1995 – Materiały konferencyjne. Wyd. IRS, 1995, s. 76

XX Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Sarnówko 3.10.-5.10.1995 – Materiały konferencyjne. Wyd. IRS, 1995, s. 76

XXI Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Ustka 10.10.-12.10.1996

XXI Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Ustka 10.10.-12.10.1996 – Materiały konferencyjne. Wyd. IRS, 1996, s. 122

XXII Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Łeba 2.10.-4.10.1997 – Materiały konferencyjne. Wyd. IRS, 1997, s. 76

XXIII Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Rowy 8.10.-10.10.1998 – Materiały konferencyjne. Wyd. IRS, 1998, s. 107

XXIV Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Mierki 14-16.10.1999

XXIV Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Mierki 14-16.10.1999 – Materiały konferencyjne. Wyd. IRS, 1999, s. 108            

XXV Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Kołobrzeg 2000 – Materiały konferencyjne, Wyd. IRS, 2000, s. 106       

II Krajowa Konferencja Hodowców Karpia, Wadowice-Zator 12-14.03.1997

II Krajowa Konferencja Hodowców Karpia, Wadowice-Zator 12-14.03.1997 – Materiały konferencyjne. Wyd. IRS, 1998, s. 117

III Krajowa Konferencja Hodowców Karpia, Kazimierz Dolny 12-14.03.1998 – Materiały konferencyjne. Wyd. IRS, 1998, s. 70         

IV Krajowa Konferencja Hodowców Karpia, Kiekrz 24-26.02.1999

IV Krajowa Konferencja Hodowców Karpia, Kiekrz 24-26.02.1999 – Materiały konferencyjne. Wyd. IRS, 1999, s. 74   

J. Waluga, H. Chmielewski - Jezioro Bełdany - Plan Batymetryczny. Wyd. IRS, 1997

J. Waluga, H. Chmielewski - Jezioro Inulec - Plan Batymetryczny. Wyd. IRS, 1997

J. Waluga, H. Chmielewski - Jezioro Kisajno - Plan Batymetryczny. Wyd. IRS, 1997

J. Waluga, H. Chmielewski - Jezioro Łańskie - Plan Batymetryczny. Wyd. IRS, 1997, 1999

   H. Chmielewski - Jezioro Łańskie - Plan Batymetryczny . Wyd. IRS, 2007

J. Waluga, H. Chmielewski - Jezioro Łańskie - Plan Batymetryczny. Wyd. IRS, 1997, 1999

H. Chmielewski - Jezioro Łańskie - Plan Batymetryczny . Wyd. IRS, 2007

   

J. Waluga, H. Chmielewski - Jezioro Maróz - Plan Batymetryczny. Wyd. IRS, 1999

H. Chmielewski - Jezioro Maróz - Plan Batymetryczny. Wyd. IRS, 2007

J. Waluga, H. Chmielewski - Jezioro Mikołajskie - Plan Batymetryczny. Wyd. IRS, 1997

J. Waluga, H. Chmielewski - Jezioro Niegocin - Plan Batymetryczny. Wyd. IRS, 1997

   

J. Waluga, H. Chmielewski - Jezioro Pluszne - Plan Batymetryczny. Wyd. IRS, 1997, 1999

H. Chmielewski - Jezioro Pluszne - Plan Batymetryczny. Wyd. IRS, 2007

J. Waluga, H. Chmielewski - Jezioro Tajty - Plan Batymetryczny. Wyd. IRS, 1997

J. Waluga, H. Chmielewski - Jezioro Tałtowisko - Plan Batymetryczny. Wyd. IRS, 1997

J. Waluga, H. Chmielewski - Jezioro Ukiel - Plan Batymetryczny. Wyd. IRS, 1997

J. Waluga, H. Chmielewski - Jezioro Wulpińskie - Plan Batymetryczny. Wyd. IRS, 1997


Wydawnictwo IRS prowadzi sprzedaż wysyłkową publikacji.
Książki można zamawiać telefonicznie, faxem
lub e-mailem.
Pozycje opatrzone ceną są do nabycia
w naszym wydawnictwie.

Instytut Rybactwa Śródlądowego
Dział Wydawnictw
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10
Tel. 89 524 10 15, 89 524 10 24, 89 524 10 26
Fax 89 524 05 05
E-mail: wydawnictwo@infish.com.pl          Wydawnictwo IRS prowadzi sprzedaż wysyłkową publikacji.
          Książki można zamawiać telefonicznie, faxem
          lub e-mailem. Pozycje opatrzone ceną są do nabycia
          w naszym wydawnictwie.

          Instytut Rybactwa Śródlądowego
          Dział Informacji Naukowej i Promocji
          10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 10
          Tel. 89 524 10 15, 89 524 10 28
          Fax 89 524 05 05
          E-mail: wydawnictwo@infish.com.pl