Ocena stanu ekologicznego wód zlewni rzeki Wel. [Ecological status assessment of the waters in the Wel River catchment], 2011 - Red. H. Soszka, Wyd. IRS 2011, s. 320

Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku, 2011 - Red. M. Mickiewicz, Wyd. IRS, oprawa twarda, s. 175spis treści, przedmowa, summary

Ocena stanu ekologicznego wód zlewni rzeki Wel. [Ecological status assessment of the waters in the Wel River catchment], 2011 - Red. H. Soszka, Wyd. IRS 2011, s. 320