Rybactwo, wędkarstwo, ekorozwój - Red. A. Wołosa, Wyd. IRS 2006, s. 266


Spis treści

Przedmowa 5

ROZDZIAŁ 1. RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE

1.1. Rozwój zrównoważony a rybactwo śródlądowe - Konrad Turkowski

1.2. Podstawowe wyróżniki gospodarki rybacko-wędkarskiej w procesie ekorozwoju - Arkadiusz Wołos, Marian Leopold

Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska. Red. A.K. Siwicki, Wyd. IRS, 1996 s. 180

1.3. Pojęcie kompleksowej gospodarki rybacko-wędkarskiej - Arkadiusz Wołos, Stanisław Falkowski

1.4. Opłacalność śródlądowej produkcji rybackiej w 2005 roku - Arkadiusz Wołos, Maciej Mickiewicz, Andrzej Lirski, Leszek Myszkowski

ROZDZIAŁ 2. WĘDKARSTWO A GOSPODARKA I EKOLOGIA

2. 1. Społeczne, ekonomiczne i ekologiczne znaczenie wędkarstwa - Arkadiusz Wołos

2.2. Znaczenie wędkarstwa sportowego w Polsce - Arkadiusz Wołos, Hanna Mioduszewska

2.3. Znaczenie wędkarstwa w gospodarstwach agroturystycznych - Arkadiusz Wołos

Pozaprodukcyjne funkcje gospodarki rybacko-wędkarskiej w ekosystemach rzecznych - Wiesław Wiśniewolski

2.5. Ekologiczne aspekty stosowania zanęt przez wędkarzy - Arkadiusz Wołos, Hanna Mioduszewska

ROZDZIAŁ 3. RZEKI I ZBIORNIKI ZAPOROWE

3.1. Ekologiczna ciągłość rzek i restytucje ryb jako warunek ekorozwoju - Wiesław Wiśniewolski

3.2. Wielostronne funkcje gospodarki zarybieniowej w ekosystemach wód płynących - Wiesław Wiśniewolski, Irena Borzęcka, Paweł Buras

3.3. Gospodarka rybacko-wędkarska w zbiornikach wodociągowych na przykładzie zbiornika zaporowego Goczałkowice - Stanisław Falkowski

3.4. Ichtiofauna jako indeks oceny stanu ekologicznego rzek - Jacek Szlakowski, Paweł Buras

ROZDZIAŁ 4. RYBACTWO JEZIOROWE

4.1. Ceny ryb towarowych i materiału zarybieniowego w jeziorowych gospodarstwach
rybackich w 2005 roku -
Maciej Mickiewicz

4.2. Zmiany w intensywności eksploatacji i polityce zarybieniowej jeziorowych gospodarstw rybackich po ich transformacji własnościowej na przykładzie Systemu Wielkich Jezior Mazurskich - Maciej Mickiewicz

4.3. Gospodarka zarybieniowa jako element zrównoważonego rozwojuw rybactwie śródlądowym - Maciej Mickiewicz

ROZDZIAŁ 5. ŁOWISKA SPECJALNE

5.1. Łowiska specjalne – charakterystyka, organizacja i sposoby zarządzania - Tomasz Czerwiński, Maciej Mickiewicz, Arkadiusz Wołos

5.2. Socjoekonomiczna analiza wędkarzy – klientów łowisk specjalnych - Tomasz Czerwiński, Maciej Mickiewicz, Arkadiusz Wołos

5.3. Łowisko specjalne jako alternatywna forma ochrony ichtiofauny rzek - Mirosław Cieśla

Literatura cytowana i zalecana