Encyklopedia rybactwa, 2011. Praca zbiorowa pod red. J. A. Szczerbowskiego, Wyd. IRS 2011, oprawa twarda tłoczona, obwoluta, s. 590

Encyklopedia rybactwa, 2011. Praca zbiorowa pod red. J. A. Szczerbowskiego, Wyd. IRS 2011, oprawa twarda tłoczona, obwoluta, s. 590

PRZEDMOWA

Rybactwo wraz z wchodzącym w zakres jego działalności wędkarstwem odgrywa coraz większe społeczne znaczenie. Stanowi nie tylko sposób pozyskiwania i wytwarzania atrakcyjnego produktu spożywczego, ale także istotny element rekreacji, łączącej człowieka ze środowiskiem wodnym, a w tym jego ochroną przed nadmierną intensywnością eksploatacji zamieszkujących je organizmów oraz zanieczyszczaniem.

Pierwsze encyklopedyczne tego przedstawienie opublikowano w Polsce w 1998 r. Cały nakład został już rozprowadzony, co umożliwiło jego poprawienie i uzupełnienie, zwłaszcza o charakterystykę ryb występujących w Bałtyku oraz wybraną grupę Osób związanych z rybactwem współcześnie, a w tym z jego działalnością gospodarczą, rekreacyjną, nauką, dydaktyką i ponowne jej wydanie.

Nowa wersja zawiera około 3550 haseł związanych regionalnie z Polską i podobnie jak pierwsza charakteryzuje warunki fizyko-chemiczne wody, występujące w niej organizmy roślinne i zwierzęta, określane jako plankton, bentos, neuston, a w szczególności ryby oraz wybrane płazy, gady, ptaki i ssaki . Przedstawia wieloraki wpływ człowieka na stan czystości wody, regulację rzek i budowę obiektów związanych z rybackim i wędkarskim jej użytkowaniem, a w tym z chowem i hodowlą ryb, zwanym akwakulturą.

[z Przedmowy]

ZESPÓŁ AUTORSKI