Środowisko i ichtiofauna jeziora Hańcza - Red.: J. Kozłowski, P. Poczyczyński, B. Zdanowski, Wyd. IRS, 2008, s. 217

Środowisko i ichtiofauna jeziora Hańcza - Red.: J. Kozłowski, P. Poczyczyński, B. Zdanowski, Wyd. IRS, 2008, s. 217

Spis treści

Przedmowa

Przyrodnicze uwarunkowania obiegu wody w jeziorze Hańcza
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska

Bilans wodny jeziora Hańcza
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska

Naturalna podatność jeziora Hańcza na eutrofizację
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska

Profile batymetryczne jeziora Hańcza
Vilmos Jozsa, István Tatrai, Karoly Gyore, Jacek Kozłowski

Środowisko abiotyczne jeziora Hańcza
Bogusław Zdanowski, Konrad Stawecki, Jakub P. Pyka

Autotroficzny pikoplankton jeziora Hańcza
Iwona Jasser

Zbiorowiska fitoplanktonu w jeziorze Hańcza
Andrzej Hutorowicz, Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke

Zooplankton pelagiczny jeziora Hańcza
Jacek Tunowski

Raki jeziora Hańcza
Tadeusz Krzywosz, Witold Białokoz, Łucjan Chybowski

Ichtiofauna jeziora Hańcza
Jacek Kozłowski, Łucjan Chybowski, Paweł Poczyczyński

Chronione gatunki ryb
Bogdan Wziątek, Paweł Poczyczyński

Ryby planktonożerne
Jacek Kozłowski, Krzysztof Kozłowski, Paweł Poczyczyński, Mariusz Szmyt, Katarzyna Stańczak

Ryby drapieżne: obligatoryjne i fakultatywne
Bogdan Wziątek, Łucjan Chybowski, Paweł Poczyczyński, Anna Wiśniewska

Ryby karpiowate
Paweł Poczyczyński, Jacek Kozłowski, Bogdan Wziątek, Katarzyna Stańczak, Piotr Chmieliński, Anna Wiśniewska

Skład biochemiczny ciała wybranych gatunków ryb z jeziora Hańcza
Małgorzata Woźniak, Piotr Gomułka

Badania hydroakustyczne ichtiofauny jeziora Hańcza
Lech Doroszczyk, Bronisław Długoszewski, Małgorzata Godlewska

Gospodarka rybacka na jeziorze Hańcza
Paweł Poczyczyński, Robert Stabiński

Wędkarstwo
Paweł Poczyczyński, Robert Stabiński

Rybackie użytkowanie jeziora: wnioski
Robert Stabiński, Paweł Poczyczyński