Innowacyjne metody w rozrodzie i wylęgarnictwie ryb – materiały szkoleniowe, 2008 - Red. A. Szczerbowski, M. J. Łuczyński, M. Szkudlarek, Wyd. IRS 2008, s. 197

Zrównoważone korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2010 roku, 2011 - Red. M. Mickiewicz, Wyd. IRS, oprawa twarda, s. 175spis treści, przedmowa

Innowacyjne metody w rozrodzie i wylęgarnictwie ryb – materiały szkoleniowe, 2008 - Red. A. Szczerbowski, M. J. Łuczyński, M. Szkudlarek, Wyd. IRS 2008, s. 197