Ryszard Kolman, Andrzej Kapusta, Mirosław Szczepkowski, Arkadiusz Duda, Elżbieta Bogacka-Kapusta, 2008 - Jesiotr bałtycki Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill - Wyd. IRS, s. 73

Ryszard Kolman, Andrzej Kapusta, Mirosław Szczepkowski, Arkadiusz Duda, Elżbieta Bogacka-Kapusta, 2008 - Jesiotr bałtycki Acipenser oxyrhynchus oxyrhynchus Mitchill - Wyd. IRS, s. 73

Spis treści

1. Wstęp

         1.1. Przeszłość jesiotra bałtyckiego

         1.2. Status gatunkowy jesiotra bałtyckiego

2. Opis gatunku

         2.1. Obszar występowania

         2.2. Opis morfologiczny

3. Cykl życiowy jesiotra bałtyckiego

         3.1. Migracje tałowe i tarło naturalne

         3.2. Rozwój embrionalny i larwalny

                  3.2.1. Inkubacja ikry

                  3.2.2. Wzrost i behawior stadiów larwalnych

         3.3. Stadium narybkowe

                  3.3.1. Okres rzeczny młodocianych jesiotrów

                  3.3.2. Okres morski młodocianych jesiotrów

                  3.3.3. Wzrost narybku w warunkach naturalnych

                  3.3.4. Wzrost i behawior w warunkach akwakultury

                           3.3.4.1. Wczesny okres narybkowy.

                           3.3.4.2. Okres starszego narybku

         3.4. Ryby dorosłe

                  3.4.1. Odżywianie i wzrost w warunkach naturalnych

                  3.4.2. Odżywianie i wzrost w akwakulturze

4. Choroby jesiotra bałtyckiego – ostronosego

5. Przyszłość bałtyckiej populacji jesiotra ostronosego – restytucja

5.1. Aktualny stan populacji jesiotra ostronosego na świecie

5.2. Teraźniejszość i przyszłość reintrodukcji jesiotra bałtyckiego – model restytucji jesiotra bałtyckiego

6. Literatura