XX Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Sarnówko 3.10.-5.10.1995 – Materiały konferencyjne. Wyd. IRS, 1995, s. 76

XX Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Sarnówko 3.10.-5.10.1995 – Materiały konferencyjne. Wyd. IRS, 1995, s. 76

Spis treści

R. Bartel - Jak to się zaczęło?

A. Galii - 20 konferencji i co to dało?

S. Bontemps - Analiza produkcji pstrągów tęczowych w 1994 roku

D. Gorbaczow - Relacja z 27 Zjazdu Europejskiej Federacji Akwakultury 12-14.05.95

K. Goryczko, S. Dobosz - Jak utrzymać tempo rozwoju polskiego pstrągarstwa?

P. J. Bykowski, J. Hillar - Wymagania higieniczno-sanitarne w przetwórstwie rybnym (stan obecny i zmiany przyszłościowe)

A. Karpiński - Maksymalizacja produkcji pstrągów w aspekcie jakości wody

A.K. Siwicki, K. Kazuń, E. Terech-Majewska, H. Głowacka, E. Głąbski - Choroby wirusowe ryb hodowlanych - aktualne metody diagnozowania i zwalczania

W. Fopp - Informacje o inkubacji i podchowie narybku pstrąga tęczowego w Zespole Hodowli Ryb Wąsosze w sezonie hodowlanym 1994/1995