XXII Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Łeba 2.10.-4.10.1997 – Materiały konferencyjne. Wyd. IRS, 1997, s. 76

XXII Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Łeba 2.10.-4.10.1997 – Materiały konferencyjne. Wyd. IRS, 1997, s. 76

Spis treści

Stanisław Bontemps - Analiza produkcji pstrągów tęczowych w 1996 roku

Dariusz Gorbaczow - Trudny rynek końca XX wieku

Tadeusz Backiel - Lektury nadobowiązkowe dla hodowców łososiowatych

Ryszard Bartel - Wymagania jakościowe w produkcji smoltów

Piotr J. Bykowski - Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, czyli kilka uwag na temat jakości

Jan Żelazny, Jerzy Antychowicz - Ochrona zdrowia ryb w Polsce a przepisy weterynaryjne Unii Europejskiej

Krzysztof Goryczko - Jak sprostać konkurencji, gdy wejdziemy do Unii Europejskiej?

Krzysztof Goryczko, Stefan Dobosz - Rezultaty selekcji pstrąga tęczowego w ZHRŁ Rutki

A.K. Siwicki, K. Goryczko, W. Niemczuk i in. - Lepiej zapobiegać niż leczyć

Hanna Głowacka - Analiza wyników badań wirusologicznych pstrąga tęczowego prowadzonych metodą Elisa w kierunku zakaźnej martwicy trzustki (IPN) i krwotocznej posocznicy łososiowatych (VHS) w latach 1996-1997 przez Pracownię Chorób Ryb Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Bydgoszczy

Arkadiusz Wołos, Maciej Mickiewicz - Problemy łowisk specjalnych - punkt widzenia Gospodarza

Arkadiusz Wołos, Maciej Mickiewicz - Problemy łowisk specjalnych - punkt widzenia Wędkarza

Andrzej Karpiński - Przesycenie gazami atmosferycznymi w warunkach naturalnych - uwagi o korzystaniu z wód metalimnetycznych do celów akwakultury

Jacek Farenholc - Ograniczenie strat w zimowym podchowie narybku pstrąga tęczowego w „rybtermie" Ostrołęka w wyniku przywrócenia równowagi gazowej wód pochłodniczych elektrowni

Maciej l. Speichert - Akwakultura w Norwegii i na świecie. Zapotrzebowanie na surowce białkowe oraz tłuszcze do produkcji pasz. Koszty produkcji łososia w Norwegii