XXIV Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Mierki 14-16.10.1999 – Materiały konferencyjne. Wyd. IRS, 1999, s. 108 

XXIV Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Mierki 14-16.10.1999 – Materiały konferencyjne. Wyd. IRS, 1999, s. 108 

Spis treści

Stanisław Bontemps - Analiza produkcji i sprzedaży pstrągów tęczowych w 1998 r.

Tadeusz Backiel - Myśli nieuczesane, czyli krótkie wprowadzenie do sprawy: miejsce pstrągarstwa w ochronie środowiska

Andrzej Witkowski, Ryszard Bartel - Rola hodowli i chowu w aktywnej ochronie
ryb łososiowatych

Ryszard Bartel - Możliwości ochrony i gospodarowania łososiem i trocią

Andrzej K. Siwicki, Elżbieta Terech-Majewska - Choroby wirusowe ryb łososiowatych – aktualny stan wiedzy

Jerzy Antychowicz - Zwalczanie wirusowej krwotocznej posocznicy – VHS

Joanna Grudniewska - Kąpiele lecznicze narybku pstrąga tęczowego zaatakowanego przez kulorzęska Ichthyophthirius multifilis

Joanna Grudniewska - Wstępne wyniki badań skuteczności preparatów
dostarczonych przez PIW „Impuls”

Cezary Bogusz - Sprzedaż pstrąga przeznaczonego bezpośrednio do spożycia lub przetwórstwa w świetle obowiązujących przepisów weterynaryjnych
w Polsce i Unii Europejskiej

Marian Granops - Zastosowanie diatomitów i klinoptylolitów w zamkniętych obiegach wodnych w chowie ryb

Jan Glogowski, Andrzej Ciereszko - Dlaczego powinniśmy zwiększyć spożycie ryb, a zwłaszcza pstrąga tęczowego?

Andrzej Ciereszko, Jan Glogowski - Możliwości poprawy efektywności
rozrodu pstrąga