XXV Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Kołobrzeg 2000 – Materiały konferencyjne, Wyd. IRS, 2000, s. 106 

XXV Krajowa Konferencja Hodowców Ryb Łososiowatych, Kołobrzeg 2000 – Materiały konferencyjne, Wyd. IRS, 2000, s. 106

Spis treści

Stanisław Bontemps - Analiza produkcji i sprzedaży pstrągów tęczowych w 1999 roku

Tadeusz Backiel - Lektury nadobowiązkowe. III. O słuchu ryb i o hałasach

Krzysztof Goryczko - Czy i dlaczego nam się udało?

Piotr Epler - Historia hodowli ryb łososiowatych na południu Polski

Janusz Latanowicz - Historia pstrągarstwa na Pomorzu, lata 1950-1990

Andrzej K.Siwicki, Elżbieta Terech-Majewska, Krzysztof Kazuń, Edward Głąbski, Barbara Kazuń - Stymulowanie odporności przeciwzakaźnej u ryb łososiowatych

Andrzej K. Siwicki, Krzysztof Kazuń, Edward Głąbski, Barbara Kazuń, Elżbieta Terech-Majewska - Bakteryjna choroba skrzeli (BGD) w intensywnej hodowli ryb łososiowatych – aktualny stan wiedzy

Krzysztof Kazuń, Andrzej K. Siwicki, Edward Głąbski, Barbara Kazuń - Propiscin – jego wykorzystanie w chowie i hodowli ryb łososiowatych

Jerzy Antychowicz - Występowanie VHS w Polsce w 1999-2000 r. – propozycja metod zwalczania VHS w latach przyszłych

Stefan Dobosz, Krzysztof Goryczko - Cechy użytkowe pstrągów z Rutek

Alicja Szabuniewic, Joanna Grudniewska - Ekologiczne preparaty firmy „Impuls” zalecane do stosowania w profilaktyce i zwalczaniu chorób ryb

Andrzej Teleżyński - Wpływ zrzutów z hodowli ryb łososiowatych na jakość wód powierzchniowych

Andrzej Teleżyński, Joanna Borawska - Wyniki badań wpływu działalności produkcyjnej gospodarstwa pstrągowego w Jamrzynie koło Bytowa na stopień zanieczyszczenia wód odprowadzalnika (komunikat)

Michał Behnke - Wybrane zagadnienia prawne związane z hodowlą ryb łososiowatych (stan prawny na dzień 1.07.2000 r.)