Pstrągarstwo. Problemy prawne, zdrowotne i jakościowe. Red. K. Goryczko, Wyd. IRS 2004, s. 162 

Pstrągarstwo. Problemy prawne, zdrowotne i jakościowe. Red. K. Goryczko, Wyd. IRS 2004, s. 162

Spis treści

Krzysztof Goryczko - Czy wiecie, że jesteśmy już w Unii Europejskiej?

Stanisław Bontemps - Analiza produkcji i sprzedaży pstrągów tęczowych w 2003 roku

Ryszard Bartel - Rola hodowli ryb w realizacji polityki zarybieniowej rybami wędrownymi

Henryk Kuźmiński, Stefan Dobosz, Krzysztof Goryczko, Łukasz Żakowski - Triploidalny pstrąg źródlany jako ryba towarowa

Andrzej Ciereszko, Aneta Szpyrka, Grzegorz Dietrich, Mariola Wojtczak, Stefan Dobosz, Krzysztof Goryczko, Łukasz Żakowski - Badania fragmentacji DNA plemników pstrąga tęczowego za pomocąanalizy komet

Grzegorz Dietrich, Radosław Kowalski, Mariola Wojtczak, Stefan Dobosz, Krzysztof Goryczko, Wiesław Demianowicz, Andrzej Ciereszko, Jan Glogowski - Motoryka ruchu i wartość biologiczna plemników pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walbaum) poddanych działaniu jonów rtęci i kadmu

Radosław Kowalski, Grzegorz Dietrich, Mariola Wojtczak, Stefan Dobosz, Krzysztof Goryczko, Wiesław Demianowicz, Jędrzej Judek, Jan Glogowski, Andrzej Ciereszko - Nasienie gonadalne maskulinizowanych samic pstrąga tęczowego – sposoby rozrzedzania i ich wpływ na ruchliwość plemników

Mariusz Szmyt, Joanna Grudniewska, Krzysztof Goryczko - Wpływ różnego rodzaju pokarmu na jakość ikry lipienia europejskiego (Thymallus thymallus L.), pochodzącego z hodowlanego stada tarłowego

Ryszard Kolman, Stefan Dobosz, Barbara Jankowska, Aleksandra Kwiatkowska, Henryk Kuźmiński, Nikolay Sidorov - Wpływ b-karotenu na wskaźniki hodowlane i jakość mięsa pstrąga tęczowego Oncorhynchus mykiss Walb.

Andrzej Teleżyński - Uwarunkowania techniczno-technologiczne jakości wód pohodowlanych z gospodarstw pstrągowych

Michał Behnke - Obowiązki hodowców wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne, uprawnionych do rybactwa oraz osób narażonych na szkody w związku z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego

Piotr J. Bykowski, Olga Lorek - Bezpieczeństwo produktu – główny atrybut unijnej polityki żywnościowej

Andrzej K. Siwicki, Elżbieta Terech-Majewska, Krzysztof Kazuń, Edward Głąbski, Barbara Kazuń, Magdalena Majewicz-Żbikowska - Choroby wirusowe ryb: zakaźna martwica trzustki łososiowatych (IPN) – aktualny stan wiedzy

Andrzej K. Siwicki, Elżbieta Terech-Majewska, Sylwia Trapkowska, Barbara Kazuń, Joanna Grudniewska, Magdalena Majewicz-Żbikowska - Choroby wirusowe ryb: czy herpeswirusy zagrażają hodowli ryb łososiowatych?

Jerzy Antychowicz - Aktualne informacje z zakresu monitoringu i zwalczania VHS, IHN i IPN w Polsce i na świecie

Joanna Grudniewska, Ewa Brzezicka, Stefan Dobosz - Zastosowanie ozonu w wylęgarni 137

Elżbieta Terech-Majewska, Joanna Grudniewska, Krzysztof Goryczko, Barbara Kazuń, Andrzej K. Siwicki - Czy wolno stosować zieleń malachitową w akwakulturze – w świetle aktualnych przepisów sanitarno-weterynaryjnych

Mieczysław Borczochowski - Obróbka pstrąga tęczowego