Pstrągarstwo polskie. Przeszłość i nowe problemy. Red. K. Goryczko, Wyd. IRS 2005, s. 104

Pstrągarstwo polskie. Przeszłość i nowe problemy. Red. K. Goryczko, Wyd. IRS 2005, s. 104

Spis treści

Krzysztof Goryczko - Jubileuszowe przemyślenia

Stanisław Bontemps - Analiza produkcji i sprzedaży pstrągów tęczowych w 2004 r.  

Mariusz Szmyt, Joanna Grudniewska - Technologia produkcji materiału zarybieniowego lipienia europejskiego (Thymallus thymallus L.), stosowana w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach, ze szczególnym uwzględnieniem wyników podchowu w roku 2005

Andrzej Ciereszko, Jan Glogowski, Wiesław Demianowicz, Grzegorz J. Dietrich, Mariola Kotłowska, Radosław Kowalski, Beata Sarosiek, Mariola Wojtczak - Postępy badań nad rozrodem ryb – podsumowanie współpracy IRZBŻ PAN w Olsztynie ze środowiskiem hodowców ryb łososiowatych

Mieczysław Borczochowski - Problemy zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku obróbki ryb słodkowodnych    

Piotr J. Bykowski - Czy powinniśmy jeść ryby – kilka uwag na tle antypropagandy konsumpcji ryb  

Jadwiga Seremak-Bulge - Spożycie i ceny ryb słodkowodnych

Sylwia Bębnowska, Zbigniew Kaczkowski, Piotr Frankiewicz, Adrianna Trojanowska - Możliwości kształtowania naturalnych zachowań u ryb hodowlanych przeznaczonych do zarybienia wód otwartych  

Józef Kur, Marcin Samet - Przydatność diagnostyki molekularnej w hodowli ryb         

Jerzy Antychowicz - Zmiany w prawodawstwie Unii Europejskiej dotyczące chorób ryb  

Joanna Grudniewska, Stefan Dobosz, Elżbieta Terech-Majewska, Jan Glogowski, Andrzej Ciereszko - Profilaktyczne kąpiele ikry pstrąga tęczowego w wybranych chemioterapeutykach podczas inkubacji w aparatach długostrumieniowych

Alfred Samet, Marcin Samet, Marek Bronk - „Nowe” zakażenia bakteryjne ryb hodowlanych

Elżbieta Terech-Majewska, Joanna Grudniewska - Wkład weterynarii w rozwój pstrągarstwa w Polsce, rys historyczny