Pstrągarstwo polskie. Hodowla, manipulacje genetyczne, zagadnienia prawne, ochrona zdrowia. Red. H. Kuźmiński, Wyd. IRS 2006, s. 233

Pstrągarstwo polskie. Hodowla, manipulacje genetyczne, zagadnienia prawne, ochrona zdrowia. Red. H. Kuźmiński, Wyd. IRS 2006, s. 233

Spis treści

Wstęp  

Stanisław Bontemps - Analiza produkcji i sprzedaży pstrągów tęczowych w 2005 r.

Andrzej Ciereszko, Mariola Wojtczak, Grzegorz J. Dietrich, Mariola Kotłowska, Stefan Dobosz, Henryk Kuźmiński - Wpływ płynu jajnikowego na ruchliwość plemników pstrąga tęczowego  

Roman Kujawa, Jakub Kłos, Henryk Kuźmiński - Analiza wzrostu larw pstrąga źródlanego (Salvelinus fontinalis Mitchill 1815) podczas podchowu w różnych temperaturach w warunkach kontrolowanych

Joanna Grudniewska, Stefan Dobosz, Elżbieta Terech-Majewska - Zastosowanie kwaśnych preparatów biobójczych w wylęgarni i hodowli pstrąga tęczowego

Mariusz Szmyt, Dariusz Kucharczyk, Joanna Grudniewska, Monika Jagodzińska, Roman Kujawa, Łukasz Żakowski, Katarzyna Targońska, Stefan Dobosz, Andrzej Mamcarz - Podchów wylęgu lipienia europejskiego (Thymallus thymallus L.) w różnych, stałych warunkach termicznych   

Dariusz Kucharczyk, Mariusz Szmyt, Roman Kujawa, Monika Jagodzińska, Joanna Grudniewska, Katarzyna Targońska, Łukasz Żakowski, Maciej Kwiatkowski, Sławomir Krejszeff, Stefan Dobosz, Andrzej Mamcarz - Próba określenia PNR („punktu bez powrotu”) dla wylęgu lipienia europejskiego (Thymallus thymallus L.) przetrzymywanego w różnych, stałych warunkach termicznych

Sylwia Trapkowska, Andrzej K. Siwicki - Technologie transgeniczne w akwakulturze – nowe możliwości i zagrożenia  

Teresa Własow - Manipulacje genomowe a ochrona zdrowia ryb  

Henryk Kuźminski, Stefan Dobosz, Agata Kowalska - Produkcja sterylnych populacji pstrąga źródlanego (Salvelinus fontinalis) oraz badania walorów hodowlanych     

Henryk Kuźmiński, Stefan Dobosz, Krystyna Demska-Zakęś - Badanie wpływu 11b-hydroksyandrostenedionu podawanego w pokarmie na proces kształtowania się układu płciowego pstrąga źródlanego w porównaniu z maskulinizacją pstrąga tęczowego

Radosław Kajetan Kowalski, Beata Sarosiek, Jędrzej Judek, Stefan Dobosz, Henryk Kuźmiński, Jan Glogowski - Możliwości krótko- i długookresowego przechowywania nasienia manipulowanych genetycznie pstrągów tęczowych

Lucyna Gabriel - Aktualne przepisy ochrony środowiska dotyczące gospodarstw pstrągowych. Wybrane zagadnienia

Piotr J. Bykowski - Prawo i rzeczywistość – czyli uwagi na temat zmian w europejskim prawie żywnościowym   

Jerzy Antychowicz - Wymagania w zakresie zdrowia ryb oraz zapobiegania i zwalczania niektórych chorób według najnowszej dyrektywy Unii Europejskiej 

Michał Reichert, Jerzy Antychowicz, Marek Matras - Epizone – europejski program nadzoru nad epidemiologią niebezpiecznych, wirusowych chorób ryb

Elżbieta Terech-Majewska, Alicja Bernad, Joanna Grudniewska, Andrzej K. Siwicki - Zmiany w prawie europejskim dotyczące nadzoru lekarsko-weterynaryjnego w akwakulturze

Witold Mazur - Leczenie ryb w świetle obowiązujących przepisów prawnych

Jan Żelazny - Perspektywy ochrony zdrowia ryb łososiowatych

Marek Matras, Jerzy Antychowicz, Witold Mazur, Michał Reichert - Występowanie wirusowej krwotocznej posocznicy (VHS) w Polsce i jej zwalczanie   

Jerzy Antychowicz, Marek Matras, Michał Reichert - Badanie patogenności izolatów VHSV, IHNV i IPNV dla wylęgu SPF pstrąga tęczowego  

Agnieszka Pękala - Jersinioza u pstrągów: aktualny stan wiedzy i problemy   

Alicja Kozińska - Flawobakteriozy ryb: rodzaje, występowanie oraz charakterystyka wybranych przypadków w Polsce

Andrzej K. Siwicki, Elżbieta Terech-Majewska, Krzysztof Kazuń, Barbara Kazuń, Edward Głąbski - Szczepionki i metody szczepienia ryb – najnowsze osiągnięcia

Andrzej K. Siwicki, Paweł Baranowski, Krzysztof Kazuń, Edward Głąbski, Magdalena Majewicz-Zbikowska - Ochrona zdrowia tarlaków w chowie ryb łososiowatych

Andrzej K. Siwicki, Cezary Kowalski, Elżbieta Terech-Majewska, Barbara Kazuń, Krzysztof Kazuń, Edward Głabski, Magdalena Majewicz-Zbikowska - Antybiotykoterapia w chowie i hodowli ryb łososiowatych – aktualny stan wiedzy