III Krajowa Konferencja Hodowców Karpia, Kazimierz Dolny 12-14.03.1998 – Materiały konferencyjne. Wyd. IRS, 1998, s. 70 

III Krajowa Konferencja Hodowców Karpia, Kazimierz Dolny 12-14.03.1998 – Materiały konferencyjne. Wyd. IRS, 1998, s. 70 

Spis treści

Andrzej Krüger - PROGNOZA PRODUKCJI W 1998 ROKU

Andrzej Krüger - ICHTIOBIOMANIPULACJA Z ZASTOSOWANIEM AMURA BIAŁEGO SZANSĄ INTENSYFIKACJI PRODUKCJI NARYBKU KARPIA

Ryszard Wojda - WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA WZROST WYDAJNOŚCI NATURALNEJ STAWÓW KARPIOWYCH

Andrzej Lirski - PROBLEMY ZE ZBYTEM KARPIA I CO DALEJ ?

Jerzy Mastyński - GOSPODARKA KARPIOWA W POLSCE W XX WIEKU

Maria Jezierska-Madziar, Piotr Pińskwar - INTENSYFIKACJA PRODUKCJI RYBACKIEJ A OCHRONA ŚRODOWISKA

Janusz Guziur, Małgorzata Woźniak - JAŹ - STAWOWA RYBA HODOWLANA

Sadżide Murat-Błażejewska - JAK UTRZYMAĆ WODĘ W STAWACH

Wojciech Andrzejewski, Andrzej Łakomy - ZAGROŻENIE W GOSPODARCE STAWOWEJ - KORMORAN CZARNY, CO DALEJ?