Gospodarka koregonidami. Uwarunkowania i efektywność, 1998 - Red. A. Wołos, M. Bnińska, s. 94
Spis treści

I. Wprowadzenie

II. Podstawy metodyczne

Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska. Red. A.K. Siwicki, Wyd. IRS, 1996 s. 180

III. Charakterystyka jezior oraz gospodarki sielawą i sieją

IV. Efektywność gospodarki sielawą a cechy morfometryczne jezior

V. Związek między efektywnością gospodarki sielawowej a częstotliwością zarybiania

VI. Gospodarka koregonidami na tle jakości środowiska

VII. Gospodarka koregonidami w warunkach sukcesji gatunkowej

VIII. Prawidłowości i ocena gospodarki siejowej w ujęciu wieloletnim

IX. Prawidłowości i ocena gospodarki sielawowej w ujęciu wieloletnim

X. Porównanie efektów zarybień jeziora Garbaś Duży wylęgiem i narybkiem letnim sielawy (Cz. II)

XI. Podsumowanie

XII. Wybrane pozycje literatury