A. Boroń, J. Kotusz, M. Przybylski 2002 - Koza, koza złotawa, piskorz - Wyd. IRS, s. 114

A. Boroń, J. Kotusz, M. Przybylski 2002 - Koza, koza złotawa, piskorz - Wyd. IRS, s. 114

Wstęp

Cztery gatunki ryb naszej ichtiofauny słodkowodnej tj. koza Cobitis taenia L., koza złotawa Sabanejewia aurata (Fil.), piskorz Misgurnus fossilis (L.) i śliz Barbatula barbatula (L.) należą do nadrodziny Cobitoidea. Spośród wymienionych trzy pierwsze gatunki należą do rodziny Cobitidae, śliz natomiast należy do stosunkowo niedawno wydzielonej rodziny Balitoridae.W polskim nazewnictwie ichtiologicznym wciąż funkcjonują dwie równoznaczne nazwy określające rodzinę Cobitidae – piskorzowate i kozowate.

Podobnie nie zadomowiła się jeszcze w naszym języku ojczystym nazwa nadrodziny Cobitoidea jako “kozowce” lub ewentualnie “piskorzowce”. Dlatego też w niniejszym opracowaniu proponujemy przyjęcie „kozowce”jako nazwy nadrodziny Cobitoidea.
Ryby te z powodu małych rozmiarów, jakie osiągają nie są obiektem zainteresowania wędkarzy czy rybaków. Wiodą skryty tryb życia, co wydaje się być ważkim powodem stosunkowo skromnego piśmiennictwa dotyczącego ich biologii. Nikła wiedza na ich temat jest bolączką nie tylko polskiej, ale i światowej nauki. Nie oznacza to jednak, że nie warto bliżej przyjrzeć się zagadnieniom związanym z tymi interesującymi pod wieloma względami gatunkami.

Wszystkie one podlegają w naszym kraju ochronie gatunkowej. Głównym powodem zagrożenia ryb kozowatych jest degradacja środowisk, jakie zamieszkują, wywołana postępującym zanieczyszczeniem i technokratycznym przekształcaniem środowiska.

Celem niniejszej monografii jest prezentacja kozowców występujących w Polsce, przedstawienie ich pozycji systematycznej, która w miarę postępujących badań ulega ciągłym modyfikacjom, opisanie wyglądu zewnętrznego, ubarwienia, podanie charakterystycznych cech anatomicznych oraz innych danych dotyczących ich biologii.

Spis treści

Wstęp
Stanowisko systematyczne
Charakterystyka rodziny kozowatych Cobitidae
Charakterystyka rodzaju Cobitis
Koza Cobitis taenia Linnaeus, 1758
            Stanowisko systematyczne, synonimy, pochodzenie
            Rozsiedlenie geograficzne
            
Cechy systematyczne kozy
                        Cechy cytogenetyczne
                        Morfologia
                        Ubarwienie
                        Cechy anatomiczne
                        Dymorfizm płciowy
            Występowanie kozy w Polsce
                        Siedlisko
            Rozród
                        Dojrzewanie
                       Czas i miejsce tarła
                        Rozwój gonad
                        Płodność
                        Zachowania tarłowe
                        Rozwój
                        Wiek i wzrost
            Pokarm i odżywianie
            Wrażliwość na czynniki środowiska
Koza złotawa Sabanejewia aurata (Filippi, 1865)
            Stanowisko systematyczne, synonimy, pochodzenie
            Rozsiedlenie geograficzne
            Cechy systematyczne
                        Kariotyp
                        Morfologia
                        Ubarwienie
                        Cechy anatomiczne
                        Dymorfizm płciowy
            Występowanie w Polsce
                        Siedlisko
            Rozród
                        Rozwój
            Pokarm
            Wzrost
            Wrażliwość na czynniki środowiska
Piskorz Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)
            Stanowisko systematyczne, synonimy i pochodzenie
            Rozsiedlenie geograficzne
            Cechy taksonomiczne
                        Kariotyp
                        Morfologia
                        Ubarwienie
                        Cechy anatomiczne
                        Dymorfizm płciowy
            Występowanie w Polsce
                        Siedlisko
            Rozród
                        Zachowania tarłowe
                        Rozwój
            Pokarm
            Wzrost
            Wrażliwość na czynniki środowiska
Charakterystyka rodziny Balitoridae
Śliz - Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)
            Stanowisko systematyczne, synonimy i pochodzenie
            Rozsiedlenie geograficzne
            Cechy systematyczne
                        Kariotyp
                        Morfologia
                        Ubarwienie
                        Cechy anatomiczne
                        Dymorfizm płciowy
                        Siedlisko
            Rozród
                        Rozwój
            Pokarm
            Wzrost
            Wrażliwość na czynniki środowiska
Pasożyty i choroby kozowców
Znaczenie gospodarcze i ochrona gatunkowa kozy, kozy złotawej,piskorza i śliza
Nazwy obcojęzyczne opisywanych ryb
Literatura
Indeks rzeczowy,nazw łacińskich oraz nazwisk