Łowiska specjalne. Organizacja i zarządzanie, 2004 – Red. A. Wołos, R. Wojda, M. Cieśla, wyd. II, s. 113I. WPROWADZENIE

„Bóg nigdy nie stworzył tak cichej,
spokojnej i niewinnej rekreacji
jak wędkarstwo”
Izaak Walton

(pamiątkowa płyta
w Katedrze w Winchester)

Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska. Red. A.K. Siwicki, Wyd. IRS, 1996 s. 180

   Ponieważ pierwszy nakład „Łowisk specjalnych” całkowicie się wyczerpał, a do Wydawnictwa IRS stale nadchodzą nowe zamówienia, zdecydowaliśmy się na wydanie nowej – poprawionej i uzupełnionej edycji książki. Dzięki doświadczeniom uzyskanym w trakcie kolejnych lat funkcjonowania łowiska w Łąkach Jaktorowskich, rozwinięte zostały zwłaszcza rozdziały poświęcone ogólnym zasadom planowania i organizacji łowisk oraz opiece, nadzorowi i zarybianiu. W nowym wydaniu książki są też całkowicie nowe dwa rozdziały, tj. o możliwościach zastosowania Internetu w reklamie i promocji oraz o jeziorowych łowiskach specjalnych.
    
Aby nie burzyć poprzedniego układu książki – ukierunkowanego na łowiska specjalne kreowane w sztucznych zbiornikach wodnych, zdecydowaliśmy się umieścić nowe rozdziały na końcu książki. Nie oznacza to oczywiście, że sprawy w nich poruszane są pomniejszej rangi: nareszcie mamy w Polsce jeziorowe łowiska z prawdziwego zdarzenia, a strony internetowe i inne środki elektroniczne mogą mieć zastosowanie do reklamy i promocji wszystkich bez wyjątku rodzajów łowisk wędkarskich.


Spis treści

I. WPROWADZENIE (A. Wołos) 5

II. CO ROZUMIEMY PRZEZ POJĘCIE „ŁOWISKO SPECJALNE”? (A. Wołos, M. Mickiewicz) 11

III. WĘDKARZ JAKO KLIENT ŁOWISKA (M. Mickiewicz, A. Wołos) 13

IV. SPECYFIKA PRESJI WĘDKARSKIEJ (M. Mickiewicz) 23

1. Kto odwiedza łowiska? 23

2. Kiedy wędkarze odwiedzają łowiska? 24

3. Ile wędkarze łowią, jak często wędkują i z jak daleka przyjeżdżają? 25

4. Z kim wędkarze przyjeżdżają na łowiska specjalne? 26

5. Jakie metody wędkowania są najczęściej stosowane? 27

6. Czy w łowiskach specjalnych łowi się okazy? 28

V. ZASADY ORGANIZACJI, FUNKCJONOWANIA I ZARZĄDZANIA 29

1. Charakter zbiornika (A. Wołos, M. Mickiewicz) 29

2. Ogólne zasady planowania i organizacji łowisk specjalnych (M. Cieśla) 32

3. Opracowanie regulaminu łowiska specjalnego (M. Cieśla) 40

4. Opieka, nadzór, zarybianie – czyli dzień po dniu na łowisku (M. Cieśla) 45

5. Formy promocji (M. Mickiewicz) 52

6. Uwagi o rachunku ekonomicznym (M. Leopold) 57

VI. ŁOWISKO SPECJALNE W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM (A. Wołos) 61

VII. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH GATUNKÓW 65

1. Gatunki charakterystyczne dla łowisk „karpiowych” (M. Cieśla) 65

2. Gatunki charakterystyczne dla łowisk „pstrągowych” (K. Goryczko) 71

3. Ryby jesiotrowate – cenny dodatek do rybostanu łowisk „karpiowych” i „pstrągowych”
(R. Kolman) 72

VIII. KORZYŚCI Z PROWADZENIA ŁOWISK SPECJALNYCH I NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE PROBLEMY (A. Wołos, M. Mickiewicz) 75

IX. WALORY SPOŁECZNE, EKOLOGICZNE I EDUKACYJNE ŁOWISK SPECJALNYCH
(M. Bnińska) 77

X. JEZIOROWE ŁOWISKA SPECJALNE (M. Mickiewicz, A. Wołos) 87

1. Co rozumiemy przez pojęcie „jeziorowe łowisko specjalne”? 87

2. Zasady organizacji i zarządzania 88

XI. MARKETING WIRTUALNY (T. Czerwiński, A. Wołos) 103

XII. WYKORZYSTANA I ZALECANA LITERATURA 111