R. Kujawa, D. Kucharczyk, A. Mamcarz 2002 - Miętus - Wyd. IRS, s. 98 

R. Kujawa, D. Kucharczyk, A. Mamcarz 2002 - Miętus - Wyd. IRS, s. 98 

Charakterystyka rodzaju: Lota - miętus

Miętus (Lota lota L.) jest jedynym przedstawicielem ryb dorszowatych występującym w wodach słodkich Eurazji i Ameryki Północnej (Nelson 1994). Preferuje on cieki i jeziora z chłodną wodą. Najczęściej można go spotkać w rzekach o kamienistym bądź piaszczystym dnie. Wszelkiego rodzaju zakamarki między powalonymi drzewami, jamy w brzegach, poprzerastane korzeniami drzew brzegi oraz faszyny wykorzystuje jako swoje kryjówki. Odżywia się fauną denną oraz rybami. Gatunek ten rozradza się zimą, od grudnia do stycznia, w wodzie o temperaturze poniżej 4°C (Mann 1996). Inkubacja ikry w wodzie o temperaturze zbliżonej do 0,5°C przebiega 3-4 miesiące.

Spis treści

Charakterystyka rodzaju: Lota - miętus
Stanowisko systematyczne i rozsiedlenie geograficzne miętusa
         
Stanowisko systematyczne
Cechy systematyczne
         Budowa zewnętrzna
         Cechy anatomiczne
         Ubarwienie
         Cechy biometryczne i merystyczne
         Kariotyp
Występowanie i znaczenie miętusa w rybackim podziale rzek
Czynniki środowiskowe wpływające na wybór siedlisk rzecznych   
Rozród
         Okres i miejsce tarła
         Rozwój embrionalny
         Rozwój larwalny
         Rozród i podchów w warunkach kontrolowanych
Wzrost
         Określanie wieku
         Zróżnicowanie wzrostu zależne od wieku
Pokarm
         Pokarm i odżywianie
         Sezonowa zmienność pokarmu
Pasożyty
         Wykaz pasożytów
         Myksosporozy
         Mikrosporozy
         Pierwotniaki
         Inwazje wywołane przez metacerkarie przywr
         Trematoda
         Tasiemczyce wywołane przez tasiemce z rodzaju Triaenophorus
         Tasiemczyce wywołane przez tasiemce z rodzaju Eubothrium
         Nematodozy
         Akantocefalozy
         Inwazje wywołane przez widłonogi z rodzaju Lernaea
         Pasożyty miętusa szkodliwe dla człowieka
Znaczenie gospodarcze miętusa
Połowy wędkarskie miętusa
Przepisy kulinarne
Literatura
Indeks rzeczowy, nazw łacińskich oraz nazwisk