Przeciwciała monoklonalne w immunologii i diagnostyce - Red. A.K. Siwicki, Wyd. IRS, 1995, s. 158


„Niewiele jest odkryć, które znalazły tak szerokie praktyczne zastosowanie oraz przyczyniły się do tak znaczącego postępu w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej, jak przeciwciała monoklonalne.”

Przeciwciała monoklonalne w immunologii i diagnostyce - Red. A.K. Siwicki, Wyd. IRS, 1995, s. 158

WSTĘP

Trudno jest dziś określić możliwości pełnego wykorzystania przeciwciał monoklonalnych. Znalazły one szerokie zastosowanie w wykrywaniu antygenów mikroorganizmów przy diagnostyce chorób zakaźnych, zmniejszaniu infekcyjności mikroorganizmów i neutralizacji toksyn, diagnostyce różnicowej i lokalizacji nowotworów, prognozowaniu i leczeniu chorób nowotworowych, wykrywaniu i określaniu stężeń hormonów, enzymów i leków czy w regulacji odpowiedzi immunologicznej.

Dzięki zastosowaniu przeciwciał monoklonalnych nastąpił znaczący postęp w immunologii porównawczej i klinicznej czego wyrazem jest niniejsze opracowanie. Idea jaka przyświecała organizatorom Konferencji, to przedstawienie aktualnego stanu wiedzy w zakresie produkcji i możliwości stosowania przeciwciał monoklonalnych. Równocześnie pragnęliśmy przedstawić nowe metody badawcze wykorzystujące między innymi przeciwciała monoklonalne. Szczególne miejsce znalazła w naszych rozważaniach cytometria przepływowa, jedna z najnowocześniejszych technik pozwalających na ilościową i jakościową ocenę układu odpornościowego oraz na możliwości jej wykorzystania w badaniach diagnostycznych.

Niniejsze opracowanie powstało dzięki współpracy wielu wybitnych specjalistów których łączą wspólne zainteresowania przeciwciałami monoklonalnymi. Poszczególne referaty noszą indywidualne piętno ich twórców, co sprawia wrażenie pewnej niespójności. Każdy autor odpowiada za merytoryczną stronę publikowanego opracowania. Nie można w tym przypadku uniknąć powtórzeń informacji i dokonać pełnej integracji wiadomości. Treść poszczególnych opracowań stanowi nie tylko określony stopień wiedzy, lecz także osobiste przemyślenia i doświadczenia autorów. Serdecznie dziękuję Państwowemu Instytutowi Weterynaryjnemu w Puławach za aktywną pomoc w organizacji Konferencji, a Instytutowi Rybactwa Śródlądowego za opublikowanie materiałów.

Polskie Towarzystwo Immunologiczne, Sekcja Immunologii Weterynaryjnej pragnie kontynuować, rozpoczęte tą konferencją, spotkania poświęcone zagadnieniom związanym z immunologią. Przewidujemy organizować cykliczne seminaria, na których będzie możliwość wymiany informacji pomiędzy nauką a praktyką i pogłębiania zdobytej wiedzy.

Pragnę wszystkim Autorom serdecznie podziękować za trud poniesiony w przygotowaniu artykułów. Mam nadzieję, że Konferencja spełniła oczekiwania uczestników a drukowane materiały, w niniejszym opracowaniu, stanowią cenne źródło informacji, pozwalające przybliżyć praktyce nowe osiągnięcia nauki.

Andrzej Krzysztof Siwicki

SPIS TREŚCI

PRZECIWCIAŁA MONOKLONALNE W MEDYCYNIE WETERYNARYJNEJ

Marian Truszczyński - Ujednolicenie metod diagnozowania chorób zakaźnych 11

Jan Buczek - Przeciwciała monoklonalne, otrzymywanie i rozwój badań 15

Iwona Markowska-Daniel, Zygmunt Pejsak - Znaczenie, zasady produkcji, selekcji i moşliwość wykorzystania przeciwciał monoklonalnych w weterynarii, ze szczególnym uwzględnieniem pomoru świń 23

Mirosław Łakomy, Mariusz K. Majewski, Jerzy H. Kaleczyc, Krzysztof Wąsowicz - Przeciwciała monoklonalne w badaniach neuroanatomicznych 35

Jadwiga Grundboeck-Juśko, Bożenna Kozaczyńska - Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w diagnostyce białaczki bydła 47

Wiesław Deptuła, Cezary Mojzyk, Michał Stosik. - Przeciwciała monoklonalne /pm/ w diagnostyce chlamydioz 51

Andrzej K. Siwicki, Maria Studnicka, Jerzy Antychowicz, Krzysztof Kazuń, Hanna Głowacka, Edward Głąbski - Przeciwciała monoklonalne w badaniach immunologicznych i diagnostyce chorób ryb 65

Zdzisław Gliński - Przeciwciała monoklonalne w fizjologii i patologii owadów 81

PRZECIWCIAŁA MONOKLONALNE W IMMUNOLOGII I DIAGNOSTYCE

Henryk Tchórzewski, Zbigniew Baj - Wykorzystanie cytometrii przepływowej do badań molekuł adhezyjnych w medycynie ludzkiej 91

Krzysztof Zeman - Wykorzystanie cytometrii przepływowej do badań granulocytów obojętnochłonnych 99

Jerzy Kawiak, Włodzimierz Kluciński, Anna Winnicka, Grażyna Hoser, Barbara Miks, Robert Bańkowski - Oznaczanie subpopulacji limfocytów u przeżuwaczy metodą cytometrii przepływowej 119

Barbara Płytycz, Magdalena Chadzińska, Alicja Józkowicz, Bożena Lackowska - Zastosowanie cytometrii przepływowej i przeciwciał monoklonalnych w immunobiologii porównawczej 125

Andrzej K. Siwicki, Muriel Dunier, Maria Studnicka, Marc Morand - Zastosowanie cytometrii przepływowej do badań immunologicznych i diagnostyki chorób ryb 143