Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy, 2004 - Red. Andrzeja K. Siwicki, Jerzy Antychowicz, Wojciech Szweda, Wyd. IRS, s. 301


Spis treści

WSTĘP                5

NOWE ZAGROŻENIA EPIZOOTYCZNE W HODOWLI RYB                7

Wojciech Szweda, Andrzej K. Siwicki - Choroby zakaźne – nowe wyzwania w XXI wieku                9

Maria Boratyn-Laudańska, Andrzej K. Siwicki - Rybactwo śródlądowe w Polsce – uwarunkowania prawne w zakresie hodowli i nadzoru sanitarno-weterynaryjnego                   15

Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska. Red. A.K. Siwicki, Wyd. IRS, 1996 s. 180

Andrzej K. Siwicki, Elżbieta Terech-Majewska, Anna Daczka, Sylwia Trapkowska, Barbara Kazuń - Herpeswirusy a szczególnie koi herpes wirus (KHV) – nowe zagrożenie w hodowli karpia                31

Jerzy Antychowicz - Wirusowe choroby ryb w Polsce i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem infekcji Herpeswirusa koi karpia                39

Andrzej K. Siwicki, Elżbieta Terech-Majewska, Krzysztof Kazuń, Edward Głąbski, Sylwia Trapkowska - Zakaźna martwica układu krwiotwórczego (IHN): aktualny stan wiedzy i zagrożenia                55

Sylwia Trapkowska, Andrzej K. Siwicki, Elżbieta Terech-Majewska - Zakaźna martwica trzustki (IPN) – aktualny stan wiedzy w zakresie etiologii, profilaktyki i terapii                61

Barbara Kazuń, Andrzej K. Siwicki - Iridowirusy – nowe zagrożenie w intensywnych systemach chowu ryb                73

Andrzej K. Siwicki, Marc Morand, Francaise Pozet, Elżbieta Terech-Majewska, Barbara Kazuń - Problemy zdrowotne w podchowach ryb sumowatych               77

Andrzej K. Siwicki, Krzysztof Kazuń, Edward Głąbski, Barbara Kazuń,Elżbieta Terech-Majewska - Bakteryjna choroba skrzel (BGD) w intensywnej hodowli ryb łososiowatych – aktualny stan wiedzy                85

Andrzej K. Siwicki, Elżbieta Terech-Majewska, Barbara Kazuń, Krzysztof Kazuń, Edward Głąbski, Sylwia Trapkowska - Stosowania chemioterapeutyków w chowie i hodowli ryb – zalety i zagrożenia                89

Andrzej K. Siwicki, Marc Morand, Francoise Pozet, Elżbieta Terech-Majewska, Barbara Kazuń, Edward Głąbski, Krzysztof Kazuń - Stymulowanie odporności przeciwzakaźnej u ryb                95

Andrzej K. Siwicki, Krzysztof Kazuń, Elżbieta Terech-Majewska, Edward Głąbski, Sylwia Trapkowska - Ochrona zdrowia tarlaków w intensywnych systemach chowu                105

Andrzej K. Siwicki, Paweł Baranowski, Krzysztof Kazuń, Edward Głąbski, Elżbieta Terech-Majewska - Granulaty interwencyjne– ich znaczenie w ochronie zdrowia ryb hodowlanych                111

Andrzej K. Siwicki, Paweł Baranowski, Stefan Dobosz, Henryk Kuźmiński, Joanna Grudniewska, Krzysztof Kazuń, Edward Głąbski, Barbara Kazuń, Elżbieta Terech-Majewska, Sylwia Trapkowska - Zastosowanie nowej generacji szczepionek podawanych per os w granulacie w profilaktyce furunkulozy i jersiniozy u ryb łososiowatych                117

Paweł Baranowski, Andrzej K. Siwicki - Pasze interwencyjne dla ryb przyszłość w intensywnej hodowli                123

Andrzej K. Siwicki, Elżebieta Terech-Majewska, Joanna Małaczewska,Sylwia Trapkowska, Barbara Kazuń - Diagnostyka i immunoprofilaktyka w intensywnych podchowach ryb                127

Monika Harnisz, Izabella Zmysłowska, Iwona Gołaś, Elżbieta Terech-Majewska - Występowanie gram-ujemnych pałeczek w wodzie i rybach podczas intensywnego tuczu                131

Joanna Krause, Izabella Zmysłowska - Oporność na antybiotyki bakterii potencjalnie chorobotwórczych wyizolowanych z wody i ryb                137

Vitaliy Bekh, Ilgiz Irnazarow, Dalia Onara, Krzysztof Rakus, Patrycja Jurecka, Andrzej Pilarczyk - Wyniki eksperymentalnego zakażenia karpi Cyprinus carpio L., bakterią Aeromonas hydrophila                143

Elżbieta Terech-Majewska, Joanna Grudniewska, Krzysztof Goryczko, Halina Kolman, Andrzej K. Siwicki - Preparaty dezynfekcyjne w rybactwie                153

ABSTRAKTY 165

WPŁYW SKAŻENIA ŚRODOWISKA NA STAN ZDROWOTNY RYB         185

Jan Uradziński, Beata Wysok - Ryby i przetwory rybne jako źródło zatruć i zakażeń pokarmowych                187

Monika Harnisz, Izabella Zmysłowska, Iwona Gołaś, Joanna Krause - Bakteriologiczna jakość wód pochłodniczych podczas prowadzenia intensywnego chowu ryb               191

Izabella Zmysłowska, Iwona Gołaś, Monika Harnisz, Janusz Guziur - Bakteriologiczne zanieczyszczenie środowiska wodnego i ryb w intensywnym chowie stawowym                197

J. Szarek, K.A. Skibniewska, J. Lipińska, J. Guziur, I. Babińska, A. Andrzejewska, J. Grzybowski, K. Kapusta-Sawicka, I. Zmysłowska, M. Zakrzewska - Zagrożenie ekosystemów wodnych na przykładzie mogilnika pestycydowego w Warlitach Wielkich                203

Izabella Zmysłowska, Józef Szarek, Janusz Guziur, Mirosław Grzybowski,Krystyna Skibniewska - Badania sanitarno-baktertiologiczne stawów rybnych, jeziora i gleby w pobliżu mogilnika pestycydowego               211

Andrzej K. Siwicki, Maria Studnicka, Marc Morand, Francaise Pozet, Krzysztof Kazuń, Edward Głąbski - Zastosowanie badań immunologicznych w biologicznym monitorowaniu środowiska wodnego                217

Anna Sierosławska, Elżbieta Terech-Majewska, Andrzej K. Siwicki - Wpływ chemioterapeutyków na układ odpornościowy ryb               227

Anna Rymuszka, Andrzej K. Siwicki - Oddziaływanie wybranych grup pestycydów jako czynników stresogennych na układ immunologiczny ryb                237

Izabella Zmysłowska, Joanna Krause, Monika Harnisz, Ryszard Kolman - Zanieczyszczenia bakteriologiczne w intensywnym chowie hybryda jesiotra syberyjskiego (Acipenser baeri Brandt) z zielonym (Acipenser medirostris Ayres)                245

Dorota Lewandowska, Iwona Gołaś, Izabella Zmysłowska, Monika Harnisz, Elżbieta Terech-Majewska, Dorota Górniak, Mariusz Teodorowicz - Jakość mikrobiologiczna wód rzeki drwęcy a intensywna gospodarka rybacka                251

Krzysztof Kazuń, Andrzej K. Siwicki, Barbara Kazuń, Edward Głąbski - Zapobieganie stanom stresowym w intensywnych systemach hodowli ryb                257

ABSTRAKTY                263