Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy profilaktyki i terapii, 2005 - Red. Andrzej K. Siwicki, Wojciech Szweda, Wyd. IRS, s. 119


Spis treści

Wstęp             5

Andrzej K. Siwicki, Wojciech Szweda - Aktualne problemy w ochronie zdrowia ryb                 7

Elżbieta Terech- Majewska, Alicja Bernad, Andrzej K. Siwicki, Wojciech Szweda -Nadzór weterynaryjny w aspekcie ochrony zdrowia ryb                               13

Ochrona zdrowia ryb - aktualne problemy profilaktyki i terapii, 2005 - Red. Andrzej K. Siwicki, Wojciech Szweda, Wyd. IRS, s. 119

Andrzej K. Siwicki, Elżbieta Terech-Majewska, Edward Głabski, Sylwia Trapkowska,
Barbara Kazuń - Chemioterapia w chowie i hodowli ryb                             19

Krzysztof Kazuń, Andrzej K. Siwicki - Stres jako czynnik predestynujący w chorobach infekcyjnych ryb                             27

Elżbieta Terech- Majewska, Joanna Grudniewska, Iwona Gołaś, Krzysztof Kazuń,
Andrzej K. Siwicki - Dezynfekcja – jako metoda profilaktyki i zwalczania
chorób ryb                             31

Joanna Grudniewska, Elżbieta Terech-Majewska, Andrzej K. Siwicki - Środki
dezynfekcyjne i możliwość stosowania ich w intensywnych systemach
hodowli ryb                             37

Elżbieta Terech-Majewska, Joanna Grudniewska, Edward Głąbski, Andrzej K. Siwicki - Zieleń malachitowa – problem w Polsce nadal nierozwiązany                             43

Andrzej K. Siwicki, Paweł Baranowski, Edward Głąbski Krzysztof Kazuń - Znaczenie szczepień ochronnych w ochronie zdrowia ryb                             49

Andrzek K. Siwicki, Sylwia Trapkowska, Elżbieta Terech-Majewska, Barbara Kazuń -
Wirus zapalenia nerek i martwicy skrzeli (CNGV/KHV) – nowe zagrożenie
w hodowli ryb karpiowatych w Polsce                             57

Sylwia Trapkowska, Andrzej K. Siwicki - Patogenność dla ryb wirusów z rodziny Rhabdoviridae – aktualne zagrożenia                             69

Barbara Kazuń, Andrzej K. Siwicki, Krzysztof Kazuń - Iridowirusy patogenne dla ryb – aktualny stan wiedzy z zakresu diagnostyki, profilaktyki i zwalczania                             77

Ilgiz Irnazarow, Andrzej Pilarczyk - Identyfikacja u karpi genetycznie warunkowanych
różnic odporności na czynniki patogenne                             83

Sylwia Trapkowska, Andrzej K. Siwicki - Użytkowość technologii transgenicznych w akwakulturze, a bezpieczeństwo żywności                            89

Andrzej Krzysztof Siwicki, Edward Głąbski, Krzysztof Kazuń, Paweł Baranowski -
Ochrona zdrowia tarlaków – nowe możliwości                            95

Jerzy Mastyński, Wojciech Andrzejewski - O chorobach raków i ich profilaktyce                             103

Dagna Szubstarska, Antonina Sopińska - Wpływ podania antygenu bakteryjnego na aktywność komórek fagocytarnych karpi                             113

Dagna Szubstarska - Wykrywanie antygenu bakteryjnego w narządach ryb
po immunizacji przy użyciu metody immunohistochemicznej                             117