J. Waluga, H. Chmielewski - Jezioro Bełdany - Plan Batymetryczny. Wyd. IRS, 1997 

J. Waluga, H. Chmielewski - Jezioro Bełdany - Plan Batymetryczny. Wyd. IRS, 1997

Bardzo malownicze, rynnowe jezioro położone wśród lasów Puszczy Piskiej, w obrćbie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Zbiornik o rozwiniętej linii brzegowej z wieloma półwyspami i zatokami, z których największe leżą po zachodniej stronie jeziora przy miejscowościach: Wygryny i Iznota. Na plosie kilka niewielkich wysp, niektórych płaskich i niskich, innych wysoko wyniesionych nad lustro wody.

Brzegi jeziora przeważnie wysokie, miejscami strome, otoczone lasami. Tylko w sąsiedztwie dwóch dużych zatok brzegi są niskie, podmokłe i w części zajęte przez łąki i pola uprawne.

Bełdany łączą się z sąsiednimi jeziorami: od północy z Mikołajskim, od południa przez śluzę z Guzianką Małą; do Zatoki Iznockiej wpływa Krutynia (malowniczy szlak kajakowy wiodący od Sorkwit z licznymi jeziorami na trasie).

Jezioro miernie zarośnięte. Oczerety porastają odcinki linii brzegowej przeważnie wąskim pasem; większe skupiska roślin wynurzonych występują tylko w dużych zatokach. Wśród oczeretów zdecydowanie przeważa trzcina, poza nią pałki i sitowie. Roślinnośě zanurzona jest różnogatunkowa: moczarka, wywłócznik, rogatek, ramienice, rdestnice i in. W zacisznych zatokach występują grążele, grzybienie i osoka. Roślinnośě zanurzona względnie szerokim pasem porasta wokół linii brzegowej, tworząc bujniejsze skupiska w zatokach i wokół wysp.

Pogłowie ryb urozmaicone: szczupak, sandacz, węgorz, okoń, duży leszcz; w zatokach karaś i lin (fragment).