J. Waluga, H. Chmielewski - Jezioro Tałtowisko - Plan Batymetryczny. Wyd. IRS, 1997

J. Waluga, H. Chmielewski - Jezioro Tałtowisko - Plan Batymetryczny. Wyd. IRS, 1997

Jezioro leżące około 8 km na północ od Mikołajek na żeglugowej trasie Mikołajki - Giżycko. Zbiornik łączy się od zachodu Kanałem Tałckim z Tałtami Ryńskimi, a od wschodu Kanałem Grunwaldzkim (Leleckim) z jeziorem Kotek.

Jezioro o mało rozwiniętej linii brzegowej, brzegach płaskich, miejscami podmokłych, zwłaszcza u wschodnich i południowych krańców. Obrzeża zajmują łąki i pola, od północnego zachodu i północnego wschodu niewielkie kompleksy leśne.

Dno i stoki ławicy miękkie, miejscami piaszczyste.

Roślinność wynurzona nierównomiernie porasta linię brzegową, tworząc większe skupiska przy południowych i wschodnich brzegach. Wśród oczeretów przeważają trzcina i sitowie. Roślinność zanurzona z przewagą ramienic występuje wąskim pasem na prawie całej długości linii brzegowej, większe skupiska są u południowo-wschodnich krańców. Z roślinności o liściach pływających licznie występują grzybień biały, grążel żółty i rdestnica.

W pogłowiu ryb dominują sandacze, węgorze, szczupaki, leszcze i okonie.

Jezioro jest corocznie zarybiane.

Nad jeziorem nie ma większych osiedli; w odległości około 1 km na południowy wschód Lelek, wieś leżąca przy drodze Mikołajki - Woźnice - Ryn, obiegającej jezioro od wschodu, zbliżając się do północnych krańców zbiornika. Od zachodu dojazd z Mikołajek do jeziora przez wieś Tałty (droga asfaltowa) i następnie drogą gruntową do mostu na Kanale Tałckim i do zbliżenia z jeziorem, dalej droga prowadzi do Skorupek, małej wsi leżącej po zachodniej stronie jeziora.

Dzierżawcą jeziora jest Gospodarstwo Rybackie Mikołajki Sp. z o.o.

Jezioro jest dostępne do wędkowania jako łowisko specjalne, gdzie obowiązują podwyższone opłaty.