J. Waluga, H. Chmielewski - Jezioro Ukiel - Plan Batymetryczny. Wyd. IRS, 1997

J. Waluga, H. Chmielewski - Jezioro Tałtowisko - Plan Batymetryczny. Wyd. IRS, 1997

Jezioro leży w granicach administracyjnych Olsztyna, w jego północno-zachodniej części. Trzy przewężenia dzielą jezioro na cztery plosa: Olsztyńskie (południowo-wschodnie), z wyraźnie wykształconą zatoką zwaną Miłą; Środkowe, Łupstych (zachodnie) i Gutkowskie (północne).

Linia brzegowa bardzo rozwinięta, tworzy wiele zatok i półwyspów, z których największy – Ostrów oddziela basen Środkowy od Gutkowskiego.

Brzegi są przeważnie wysokie, miejscami strome, południowe w części zalesione, wschodnie bardziej płaskie bądź łagodnie wzniesione.

Ławica przybrzeżna piaszczysta, dno miękkie i muliste o urozmaiconej rzeźbie.

Oczerety z przewagą trzciny, tataraku i sitowia nie tworzą dużych skupisk, porastają wąskim pasem strefę przybrzeżną. Roślinność zanurzona - rogatek, moczarka kanadyjska - skąpo porasta stoki ławicy. Pogłowie ryb urozmaicone: występują m.in. leszcze, szczupaki, węgorze, sieje, okonie i płocie.

Południowo-wschodnie i wschodnie brzegi jeziora graniczą z terenami miejskimi, na północy leży Gutkowo, a krańce zachodnie brzegów zajmuje Łupstych. U zachodniego wylotu z miasta przy drodze nr 16 (dzielnica Dajtki) znajduje się kemping w bezpośrednim sąsiedztwie zatoki Miłej, drugi kemping zlokalizowany jest za Gutkowem przy ul. Młodzieżowej.

Nad jeziorem tereny wypoczynkowe (plaże, ośrodki, przystanie). W sezonie letnim dwa małe statki odbywają rejsy spacerowe.

Sieć dróg o twardej nawierzchni (m.in. drogi nr 16 i 527) zapewnia dogodny dojazd do jeziora w wielu miejscach.