Jan A. Szczerbowski - Podstawy rybactwa. Wyd. IRS 2005, s. 188


...Niniejszy podręcznik [...] przygotowano z myślą o potrzebach studentów pierwszych lat studiów oraz szerokiej grupy czytelników zainteresowanych środowiskiem wodnym, rybami i rybactwem. Przedstawia dotychczasową efektywność działania rybactwa w skali całego świata oraz krótką charakterystykę ryb występujących w polskich wodach śródlądowych, sposoby ich pozyskiwania, przetwarzania i rozprowadzania. Słuchaczom tego kierunku studiów umożliwia zawężenie zainteresowań dotyczących perspektywicznego wykorzystywania środowiska wodnego, występujących w nim organizmów oraz sposobów ich zagospodarowania.

Jan A. Szczerbowski - Podstawy rybactwa. Wyd. IRS 2005, s. 188

Spis treści

WSTĘP

1. SZKOLNICTWO I NAUKI RYBACKIE W POLSCE

1.1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
1.2. Akademia Rolnicza w Szczecinie
1.3. Akademia Rolnicza w Krakowie
1.4. Akademia Rolnicza we Wrocławiu
1.5. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
1.6. Akademia Rolnicza w Poznaniu
1.7. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
1.8. Morski Instytut Rybacki

2. ZASOBY WODNE NA ŚWIECIE

2.1. Bilans wodny
2.2. Morza i oceany
2.3. Wody śródlądowe
2.3.1. Rzeki
2.3.2. Zbiorniki zaporowe
2.3.3. Jeziora
2.3.4. Stawy

3. SYSTEMATYKA I CHARAKTERYSTYKA RYB WYSTĘPUJĄCYCH W POLSKICH WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH

3.1. Rząd: MINOGOKSZTAŁTNE – PETROMYZONTIFORMES
3.1.1. Rodzina: minogowate (Petromyzontidae)
3.2. Rząd: JESIOTROKSZTAŁTNE – ACIPENSERIFORMES
3.2.1. Rodzina: jesiotrowate (Acipenseridae)
3.2.2. Rodzina: wiosłonosowate (Polyodontidae)
3.3. Rząd: WĘGORZOKSZTAŁTNE – ANGUILLIFORMES
3.3.1. Rodzina: węgorzowate (Anguillidae)
3.4. Rząd: ŚLEDZIOKSZTAŁTNE – CLUPEIFORMES
3.4.1. Rodzina: śledziowate (Clupeidae)
3.5. Rząd: KARPIOKSZTAŁTNE – CYPRINIFORMES
3.5.1. Rodzina: karpiowate (Cyprinidae)
3.5.2. Rodzina: czukczunowate (Catostomidae)
3.5.3. Rodzina: kozowate (Cobitidae)
3.5.4. Rodzina: przylgowate - Balitoridae
3.6. Rząd: SUMOKSZTAŁTNE – SILURIFORMES
3.6.1. Rodzina: sumikowate (Ictaluridae)
3.6.2. Rodzina: sumowate (Siluridae)
3.6.3. Rodzina: długowąsowate (Clariidae)
3.7. Rząd: SZCZUPAKOKSZTAŁTNE – ESOCIFORMES
3.7.1. Rodzina: szczupakowate (Esocidae)
3.7.2. Rodzina: muławkowate (Umbridae)
3.8. Rząd: STYNKOKSZTAŁTNE – OSMERIFORMES
3.8.1. Rodzina: stynkowate (Osmeridae)
3.9. Rząd: ŁOSOSIOKSZTAŁTNE – SALMONIFORMES
3.9.1. Rodzina: łososiowate (Salmonidae)
3.10. Rząd: DORSZOKSZTAŁTNE – GADIFORMES
3.10.1. Rodzina: dorszowate (Gadidae)
3.11. Rząd: CIERNIKOKSZTAŁTNE – GASTEROSTEIFORMES
3.11.1. Rodzina: ciernikowate (Gasterosteidae)
3.12. Rząd: SKORPENOKSZTAŁTNE – SCORPAENIFORMES
3.12.1. Rodzina: głowaczowate (Cottidae)
3.13. Rząd: OKONIOKSZTAŁTNE – PERCIFORMES
3.13.1. Rodzina: kolcowate – bassowate (Centrarchidae)
3.13.2. Rodzina: okoniowate (Percidae)
3.13.3. Rodzina: pielęgnicowate (Cichlidae)
3.13.4. Rodzina: Odontobutidae
3.13.5. Rodzina: babkowate (Gobiidae)

4. RYBACTWO NA ŚWIECIE

4.1. Współczesne odłowy i produkcja organizmów wodnych
4.2. Odłowy organizmów wodnych w wodach śródlądowych
4.3. Produkcja organizmów wodnych

5. RYBACTWO W EUROPIE

6. RYBACTWO W POLSCE

6.1. Odłowy organizmów wodnych w morzach i oceanach
6.2. Odłowy i produkcja ryb w wodach śródlądowych
6.2.1. Odłowy ryb w rzekach
6.2.2. Odłowy ryb w zbiornikach zaporowych
6.2.3. Odłowy ryb w jeziorach
6.3. Produkcja ryb

7. REKREACYJNE UŻYTKOWANIE WÓD

7.1. Wędkarstwo
7.2. Akwarystyka

8. POZYSKIWANIE ORGANIZMÓW WODNYCH

8.1. Rodzaje narzędzi połowu i sposób ich stosowania

9. MAGAZYNOWANIE, WSTĘPNE ZABEZPIECZANIE I PRZEWOŻENIE RYB TOWAROWYCH

9.1. Magazynowanie ryb żywych
9.2. Transport ryb żywych
9.3. Przedłużanie świeżości ryb
9.4. Zamrażanie ryb
9.5. Odwadnianie i suszenie ryb

10. PRZETWÓRSTWO ORGANIZMÓW WODNYCH

10.1. Łagodne przetwarzanie ryb
10.2. Solenie i marynowanie ryb
10.3. Wędzenie ryb
10.4. Konserwowanie ryb
10.5. Przetwarzanie rozdrobnionego mięsa ryb
10.6. Produkcja mączki i olejów

11. IMPORT, EKSPORT I KONSUMPCJA ORGANIZMÓW WODNYCH

12. PUBLICYSTYKA RYBACKA – CZASOPISMA I PODRĘCZNIKI

12. LITERATURA