Problemy chowu młodocianych stadiów ryb jesiotrowatych, 2011 - Red. R. Kolman, M. Prusińska, Wyd. IRS 2011, p. 64 (w języku rosyjskim)

spis treści i wstęp

Choroby mięczaków i skorupiaków podlegające obowiązkowi zwalczania, 2011 - Red. W. Szweda, A. K. Siwicki, E. Terech-Majewska, Wyd. IRS 2011, p. 106