W. Popek, W. Górecki, G. Zygmunt - Nowoczesna hodowla ryb akwariowych - Wyd. IRS, 2010, s. 260, 159 barwych zdjęć

W. Popek, W. Górecki, G. Zygmunt - Nowoczesna hodowla ryb akwariowych - Wyd. IRS, 2010, s. 260, 159 barwych zdjęć

Wstęp

Rozdział 1
Wojciech Górecki, Grzegorz Zygmunt

Historia i rozwój hodowli ryb na świecie i w Polsce

Rozdział 2
Wojciech Górecki

Zarys podstaw prawnych

Rejestracja i bieżąca działalność hodowli
Import, eksport i obrót żywymi rybami
Stacje kwarantanny
Obrót zwierzętami i ich skup
Wymogi dotyczące przywozu ryb tropikalnych
Przepisy w zakresie chowu i hodowli ryb tropikalnych
Prawo wodne
Wskazówki prawne w zakresie budowy obiektów hodowlanych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Prawo paszowe
Prawo o preparatach
Prawo w zakresie obrotu detalicznego weterynaryjnymi produktami leczniczymi
Wykaz omawianych aktów prawnych
Literatura

Rozdział 3
Wojciech Górecki, Grzegorz Zygmunt

Ekosystemy życia ryb akwariowych z uwzględnieniem zasad ich klasyfikacji

Ameryka Południowa, Środkowa i Północna
Afryka i Madagaskar
Europa
Azja
Australia, Nowa Zelandia, Papua i Nowa Gwinea
Systematyka zwierząt wodnych opisywanych w książce
Literatura

Rozdział 4
Włodzimierz Popek, Grzegorz Zygmunt

Podstawy anatomii i fizjologii ryb akwariowych

Podział ciała ryby
Głowa
Otwór gębowy
Nozdrza
Oczy
Pokrywy skrzelowe
Tułów
Ogon
Płetwy
Kształty ciała ryb
Budowa anatomiczna
Układ kostny
Mięśnie
Układ pokarmowy
Układ oddechowy
Układ krwionośny
Układ chłonny
Układ wydalniczy
Układ nerwowy
Układ rozrodczy
Literatura

Rozdział 5
Włodzimierz Popek, Wojciech Górecki, Grzegorz Zygmunt

Elementy embriologii i rozród ryb akwariowych 113

Strategie rozrodcze
Wędrówki tarłowe ryb
Dymorfizm płciowy
Obojnactwo i dzieworództwo
Rozród kontrolowany
Praktyczne aspekty hormonalnego rozrodu ryb akwariowych
Przygotowanie ryb do tarła i przyżyciowe określanie stopnia dojrzałości samic
Przygotowanie ryb do podania hormonów
Iniekcje hormonów
Sztuczne tarło
Wpływ warunków środowiskowych
Rozwój zarodkowy (embriogeneza)
Literatura

Rozdział 6
Wojciech Górecki

Żywienie ryb akwariowych

Fizjologiczne podstawy żywienia ryb – wiek i stan fizjologiczny
Rola czynników środowiskowych w żywieniu ryb
Rola temperatury
Rola tlenu
Rola pH i twardości wody
Rola zanieczyszczeń
Rola składników odżywczych
I. Białka
II. Tłuszcze
III. Węglowodany i włókno
IV. Witaminy
V. Inne substancje chemiczne o dużym znaczeniu żywieniowym
Charakterystyka składników stosowanych w żywieniu ryb akwariowych
1. Charakterystyka składników wysokobiałkowych
Serce i wątroba
Jaja kurze i ikra ryb
Ryby
Skorupiaki i owady
Skąposzczety6
Mięczaki
Rośliny motylkowe, produkty sojowe, glony,
sinice oraz grzyby 167

2. Charakterystyka składników energetycznych

3. Charakterystyka składników mineralno-witaminowych

4. Charakterystyka wypełniaczy, nośników i substancji wiążących

5. Charakterystyka przeciwutleniaczy i konserwantów

6. Charakterystyka dodatków paszowych 173

Literatura 197

Rozdział 7
Wojciech Górecki, Grzegorz Zygmunt

Technika hodowli i transport ryb

Różnice i cechy wspólne hodowli ryb konsumpcyjnych i ozdobnych, egzotycznych pod kątem uwarunkowań klimatu środkowoeuropejskiego
Opłacalność hodowli
Usytuowanie i urządzanie hodowli
Systemy filtracji i dobór filtrów
Systemy wymiany wody
Postępowanie na wypadek awarii
Przygotowanie tarlisk dla różnych typów ryb
Przygotowanie basenów i akwariów podchowowych
Dobór, opieka i wychów tarlaków oraz pozyskiwanie narybku
Dodatkowe zabiegi stosowane w hodowli ryb
Sortowanie
Wychów ryb w wodzie słonej lub słonawej (bachicznej)
Inwersja płci
Używany sprzęt
Transport zwierząt
Worki, pojemniki i zbiorniki3
Woda do transportu
Pakowanie ryb
Przeciwdziałanie stresowi w czasie i po transporcie
Przygotowanie zbiorników kwarantannowych
Dezynfekcja i kwarantanna ryb
Transport ikry
Literatura

Rozdział 8
Grzegorz Zygmunt

Podstawy genetyki

Techniki hodowlane 230
Literatura 234

Rozdział 9
Grzegorz Zygmunt

Profilaktyka zdrowotna

Literatura

Indeks