Sandacz, gospodarka rybacka, eutrofizacja, 1996 – Materiały seminarium „Sandacz - gospodarka rybacka - eutrofizacja” Ostrowiec k. Wałcza, 6 - 7.06.1995. Wyd. IRS, s. 79

Sandacz, gospodarka rybacka, eutrofizacja, 1996 – Materiały seminarium „Sandacz - gospodarka rybacka - eutrofizacja” Ostrowiec k. Wałcza, 6 - 7.06.1995. Wyd. IRS, s. 7

Słowo wstępne

W dniach 6-7 czerwca w Ostrowcu k. Wałcza Instytut Rybactwa Śródlądowego zorganizował seminarium „Sandacz - gospodarka rybacka - eutrofizacja”. W seminarium uczestniczyły 42 osoby reprezentujące głównie jeziorowe gospodarstwa rybackie i Polski Związek Wędkarski.

Sandacz został wybrany na głównego „bohatera” tego seminarium, bowiem jest to jeden z kilku gatunków decydujących o dochodowości rybactwa jeziorowego, a co więcej jego znaczenie ekonomiczne i ekologiczne stale wzrasta. Wyeksponowanie eutrofizacji, której negatywne skutki aż nadto odczuwa całe nasze rybactwo, ma także głębokie uzasadnienie, gdyż jak mawiają doświadczeni praktycy w miarę postępowania tego procesu „woda staje się sandaczowa”, a królująca w nich niegdyś sielawa ustępuje miejsca właśnie naszemu „bohaterowi”.

Życząc czytelnikom owocnego przestudiowania niniejszego zbiorku materiałów seminaryjnych, wyrażę także życzenie, aby sandacz królował nam jak najdłużej...

Arkadiusz WołosSpis treści

SŁOWO WSTĘPNE

Mariusz Teodorowicz - EUTROFIZACJA - MECHANIZM PROCESU I JEGO NIEUCHRONNOŚĆ          7

Maria Bnińska - ZASADY GOSPODARKI RYBACKIEJ W JEZIORACH PODLEGAJĄCYCH PRZYSPIESZONEJ EUTROFIZACJI            

Arkadiusz Wołos - HISTORIA SANDACZA W 4 JEZIORACH „SIELAWOWYCH” Z OKOLIC OLSZTYNA                 

Stanisław Falkowski - „CZEKAJĄC” NA SANDACZA W GOŁDOPIWIE            

Zdzisław Zakęś, Maciej Szkudlarek - CZYM ZARYBIAĆ ?                  

Zdzisław Zakęś, Maciej Szkudlarek - OPTYMALIZACJA METOD PRODUKCJI STADIÓW MŁODOCIANYCH SANDACZA              

Mirosław Cieśla, Ryszard Wojda, Jerzy Śliwiński - WYCHÓW MATERIAŁU ZARYBIENIOWEGO SANDACZA W STAWACH KARPIOWYCH                  

Marian Leopold - EKONOMICZNE SKUTKI PROCESU EUTROFIZACJI