Stan rybactwa w 2002 roku. Produkcja towarowa, ekonomika, zatrudnienie, odłowy wędkarskie, zarybienia, marketing, stan środowiska, operaty i obwody rybackie - red. A. Wołos, Wyd. IRS, 2003, s. 99

Stan rybactwa w 2002 roku. Produkcja towarowa, ekonomika, zatrudnienie, odłowy wędkarskie, zarybienia, marketing, stan środowiska, operaty i obwody rybackie - red. A. Wołos, Wyd. IRS, 2003, s. 99

WSTĘP

Niniejszy raport o stanie rybactwa jeziorowego i jego szeroko rozumianych uwarunkowaniach, jest w ogólnym kształcie zbieżny z raportami opracowanymi przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w poprzednich latach (Leopold i inni 1998, Wołos i inni 1999, 2000, 2001, 2002).

Raport uwzględnia głównie wyniki analiz prowadzonych w obszarze następujących, od kilku już lat badanych zagadnień:

Opracowany raport powstał na bazie następujących materiałów i źródeł informacji:

Spis treści

WSTĘP 5

DYNAMIKA PRODUKCJI TOWAROWEJ Z JEZIOR (A. Wołos, H. Mioduszewska) 7

Wprowadzenie 7

Charakterystyka gospodarstw 7

Jeziorowa produkcja rybacka 8

Wydajność 10

Podsumowanie 12

WIELKOŚĆ I STRUKTURA ODŁOWÓW WĘDKARSKICH W 2002 ROKU (A. Wołos, H. Mioduszewska, H. Chmielewski) 15

Wprowadzenie 15

Wielkość presji i odłowów wędkarskich 15

Struktura gatunkowa odłowów wędkarskich 18

DYNAMIKA ZATRUDNIENIA (A. Wołos) 27

EFEKTYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ GOSPODARSTW RYBACKICH (A. Wołos, T. Czerwiński) 31

Wprowadzenie 31

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw w 2002 roku 31

Zmiany w sytuacji ekonomiczno-finansowej 34

STRUKTURA PRZYCHODÓW A INWESTYCJE RYBACKIE I POZARYBACKIE (T. Czerwiński, A. Wołos) 41

Gospodarstwo Rybackie w Giżycku Sp. z o.o. 43

Gspodarstwo Rybackie Szwaderki Sp. z o.o. 46

Gospodarstwo Rybackie Falko 48

STRUKTURA GATUNKOWA I WIELKOŚĆ ZARYBIEŃ JEZIOR W 2002 ROKU (M. Mickiewicz) 51

Struktura gatunkowa zarybień 51

Wielkość zarybień 53

POWIERZCHNIE JEZIOR ZARYBIANE POSZCZEGÓLNYMI GATUNKAMI. STRUKTURA GATUNKOWA WARTOŚCI ZARYBIEŃ
(M. Mickiewicz) 57

OGÓLNA OCENA GOSPODARKI ZARYBIENIOWEJ PROWADZONEJ W JEZIORACH POLSKICH W ROKU 2002 (M. Mickiewicz) 63

OCENA STANU CZYSTOŚCI JEZIOR Z PUNKTU WIDZENIA ICH RYBACKIEGO UŻYTKOWANIA (T. Czerwiński, A. Wołos) 67

PODZIAŁ JEZIOR NA OBWODY RYBACKIE A TYP PROWADZONEJ GOSPODARKI RYBACKIEJ (A. Wołos) 77

PODSUMOWANIE 85

LITERATURA 91