Stan rybactwa jeziorowego w 2003 roku. Produkcja towarowa, odłowy wędkarskie, ekonomika, zatrudnienie, zarybienia, stan środowiska, obwody rybackie a uwarunkowania przyrodnicze - red. A. Wołos, Wyd. IRS, 2004, s. 121

Stan rybactwa w 2002 roku. Produkcja towarowa, ekonomika, zatrudnienie, odłowy wędkarskie, zarybienia, marketing, stan środowiska, operaty i obwody rybackie - red. A. Wołos, Wyd. IRS, 2003, s. 99

Spis treści

Wstęp

DYNAMIKA PRODUKCJI TOWAROWEJ Z JEZIOR

Wprowadzenie

Charakterystyka gospodarstw

Jeziorowa produkcja rybacka w 2003 roku

Wydajność

Podsumowanie

WIELKOŚĆ I STRUKTURA ODŁOWÓW WĘDKARSKICH W 2003 ROKU

Wprowadzenie

Wielkość presji i odłowów wędkarskich

Struktura gatunkowa odłowów wędkarskich

A. Jeziora użytkowane przez gospodarstwa rybackie

B. Jeziora użytkowane przez Polski Związek Wędkarski

C. Porównanie struktury gatunkowej odłowów wędkarskich i gospodarczych

DYNAMIKA ZATRUDNIENIA

EFEKTYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ GOSPODARSTW RYBACKICH W 2003 ROKU

Wprowadzenie

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw w 2003 roku

Zmiany w sytuacji ekonomiczno-finansowej

STRUKTURA INNYCH PRZYCHODÓW W 2003 ROKU

STRUKTURA GATUNKOWA I WIELKOŚĆ ZARYBIEŃ JEZIOR W 2003 ROKU

Struktura gatunkowa zarybień

Wielkość zarybień

POWIERZCHNIE JEZIOR ZARYBIANE POSZCZEGÓLNYMI GATUNKAMI. STRUKTURA WARTOŚCI ZARYBIEŃ

OGÓLNA OCENA GOSPODARKI ZARYBIENIOWEJ PROWADZONEJ W JEZIORACH POLSKICH W 2003 ROKU (M. Mickiewicz)

CENY RYB TOWAROWYCH I MATERIAŁU ZARYBIENIOWEGO W JEZIOROWYCH GOSPODARSTWACH RYBACKICH W 2003 ROKU

GOSPODARKA RYBACKA A STAN ŚRODOWISKA WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

OBWODY RYBACKIE NA WODACH PŁYNĄCYCH W ŚWIETLE UWARUNKOWAŃ PRZYRODNICZYCH

PODSUMOWANIE

LITERATURA