Stan rybactwa jeziorowego w 2004 roku. Produkcja towarowa, odłowy wędkarskie, ekonomika, zatrudnienie, zarybienia, stan środowiska, racjonalna gospodarka rybacka w obwodach rybackich - Red. A. Wołos, Wyd. IRS 2005, s. 188

Stan rybactwa jeziorowego w 2004 roku.

Spis treści

Wstęp

CHARAKTERYSTYKA PRODUKCJI TOWAROWEJ Z JEZIOR W 2004 ROKU (A. Wołos)

Wprowadzenie
Charakterystyka gospodarstw
Jeziorowa produkcja rybacka w 2004 roku
Wydajność
Podsumowanie

WIELKOŚĆ I STRUKTURA ODŁOWÓW WĘDKARSKICH ORAZ ICH WPŁYW NA CAŁKOWITĄ PRODUKCJĘ JEZIOROWĄ W 2004 ROKU (A. Wołos, H. Mioduszewska, H. Chmielewski)
Wprowadzenie
Wielkość presji i odłowów wędkarskich
Struktura gatunkowa odłowów wędkarskich
A. Jeziora użytkowane przez gospodarstwa rybackie
B. Jeziora użytkowane przez Polski Związek Wędkarski
C. Porównanie struktury gatunkowej odłowów wędkarskich i gospodarczych

OCENA DYNAMIKI ZATRUDNIENIA (A. Wołos)

EFEKTYWNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI JEZIOROWYCH GOSPODARSTW RYBACKICH W 2004 ROKU (A. Wołos)
Wprowadzenie
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw w 2004 roku
Zmiany w sytuacji ekonomiczno-finansowej

ANALIZA STRUKTURY INNYCH PRZYCHODÓW W 2004 ROKU (A. Wołos)
ILOŚĆ I STRUKTURA GATUNKOWA MATERIAŁU ZARYBIENIOWEGO WPROWADZONEGO DO JEZIOR W 2004 ROKU (M. Mickiewicz)
Struktura gatunkowa zarybień
Ilość materiału zarybieniowego

WARTOŚĆ ZARYBIEŃ ORAZ ZARYBIANE POWIERZCHNIE JEZIOR W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE GATUNKI RYB W 2004 ROKU (M. Mickiewicz)
EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA JEZIOROWEJ GOSPODARKI ZARYBIENIOWEJ W ROKU 2004 ORAZ JEJ PORÓWNANIE Z POPRZEDNIMI LATAMI (M. Mickiewicz)

WPŁYW STANU ŚRODOWISKA NA POGŁOWIE RYB W JEZIORACH RADUŃSKICH I SZCZYCIEŃSKICH W ASPEKCIE ICH WĘDKARSKIEGO I REKREACYJNEGO UŻYTKOWANIA (T. Czerwiński, A. Wolos)
Wprowadzenie
Stan środowiska a gospodarka rybacko-wędkarska
Gospodarcze odłowy ryb w Jeziorach Raduńskich i Szczycieńskich
Wędkarstwo
Turystyka
Podsumowanie

RACJONALNOŚĆ GOSPODARKI RYBACKIEJ W OBWODACH RYBACKICH A ZAPISY OPERATU RYBACKIEGO (W. Wiśniewolski)
Wprowadzenie
Eksploatacja połowowa
Gospodarka zarybieniowa
Podsumowanie

PODSUMOWANIE

LITERATURA