Stan rybactwa jeziorowego w 1999 roku. Wpływ innych użytkowników jezior na środowisko i gospodarkę rybacką – red. A. Wołos, Wyd. IRS, 2000, s. 75

Stan rybactwa jeziorowego w 1999 roku. Wpływ innych użytkowników jezior na środowisko i gospodarkę rybacką – red. A. Wołos, Wyd. IRS, 2000, s. 75

I.WSTĘP

Niniejsze opracowanie jest kolejnym raportem o stanie rybactwa jeziorowego opracowanym przez zespół ekspertów z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Przedstawione w nim oceny aktualnego stanu rybactwa jeziorowego skupiają się (analogicznie jak w poprzednich dwóch raportach) na następujących zagadnieniach: dynamice produkcji, sytuacji ekonomicznej, gospodarce zarybieniowej i związkach rybactwa z ochroną wód powierzchniowych.

Te niejako tradycyjne już wątki zostały uzupełnione o następujące problemy, istotne dla utrzymania i rozwoju rybactwa śródlądowego:

Opracowanie powstało na bazie następujących materiałów i źródeł informacji: