Piotr Dębowski, Rafał Bernaś, Grzegorz Radtke, Michał Skóra, 2007 - Stan populacji troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) i łososia (Salmo salar) w dorzeczu Słupi i możliwości optymalizacji tarła tych gatunków - Wyd. IRS, s. 91 

Piotr Dębowski, Rafał Bernaś, Grzegorz Radtke, Michał Skóra, 2007 - Stan populacji troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) i łososia (Salmo salar) w dorzeczu Słupi i możliwości optymalizacji tarła tych gatunków - Wyd. IRS, s. 91

Spis treści

1. Wstęp

           Ogólna charakterystyka troci wędrownej i łososia

           Rybołówstwo bałtyckie

           Stan populacji łososia i troci w Polsce

           Gospodarka trociowo-łososiowa w Polsce

           Główne zagrożenia i problemy

           Możliwości optymalizacji

           Studium pilotażowe na Słupi

2. Charakterystyka Słupi

           Geografia

           Stan środowiska

           Ichtiofauna dorzecza rzeki Słupi

3. Gospodarka trociowa i łososiowa w Słupi

4. Charakterystyka dostępnego środowiska

           Opis środowiska

           Termika

           Omówienie wyników

5. Tarło troci i łososia

           Metody

           Wyniki

           Omówienie wyników

6. Produkcja narybku

           Metody

           Wyniki

           Omówienie wyników

7. Wracające ryby

           Liczba ryb

           Badania telemetryczne

           Ryby z zarybień i dzikie

           Omówienie wyników

8. Możliwości zwiększenia produkcji na dostępnym obszarze

           Renaturyzacja cieków

           Sztuczne tarliska

           Zarybianie

           Ochrona

9. Możliwości zwiększenia produkcji przez powiększanie dostępnego obszaru

10. Podsumowanie

11. Literatura