Ryszard Kolman, 2023 - JESIOTRY. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy. IV wydanie, Wznowione, poprawione i uzupełnione, Wyd. IRS, s. 121

Ryszard Kolman, 2010 - JESIOTRY. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy. II wydanie, Rozszerzone i poprawione, Wyd. IRS, s. 134

Spis treści

1. Aktualny status ryb jesiotrowatych

2. Podstawowe informacje z zakresu systematyki i biologii ryb jesiotrowatych

3. Charakterystyka gatunków i hybrydów ryb jesiotrowatych występujących
w akwakulturze

3.1. Jesiotr ostronosy
3.2. Jesiotr syberyjski
3.3. Jesiotr rosyjski
3.4. Bieługa
3.5. Sterlet
3.5. Wiosłonos amerykański
3.6. Hybrydy ryb jesiotrowatych

4. Planowanie hodowli i chowu jesiotrów

4.1. Wymogi środowiskowe ryb jesiotrowatych

4.1.1. Wymagania tlenowe
4.1.2. Toksyczność amoniaku i azotynów
4.1.3. Szkodliwość dwutlenku węgla rozpuszczonego w wodzie
4.1.4. Wymogi temperaturowe ryb jesiotrowatych

4.2. Wpływ chowu jesiotrów na jakość środowiska wodnego 36

4.2.1. Wpływ chowu narybku jesiotrów na jakość wody w warunkach obiegu zamkniętego
4.2.2. Wpływ tuczu jesiotra na jakość wody w stawach przepływowych

4.3. Uzdatnianie wody w obiektach produkcji jesiotra

4.3.1. Zwiększanie natlenienia
4.3.2 Usuwanie zawiesiny
4.3.3 Usuwanie amoniaku
4.3.4 Dezynfekcja wody

4.4. Wyposażenie obiektu do produkcji jesiotra

4.4.1. Dojrzewalnia tarlaków
4.4.2. Wylęgarnia
4.4.3. Podchowalnia wylęgu i narybku
4.4.4. Baseny i sadze do tuczu ryb towarowych
4.4.5. Urządzenia stawowe

5. Rozmnażanie jesiotrów

5.1. Dojrzewanie tarlaków
5.2. Stymulacja środowiskowa i hormonalna
5.3. Pozyskiwanie produktów płciowych i sztuczne zapłodnienie

6. Inkubacja ikry, chów wylęgu i narybku

6.1. Inkubacja ikry
6.2. Chów wylęgu i narybku

7. Chów ciężkiego narybku i ryb towarowych

7.1. Chów jesiotrów w stawach typu pstrągowego
7.2. Chów jesiotrów w stawach karpiowych
7.3. Chów basenowy

8. Chów selektów i tarlaków

8.1. Chów stad tarlaków do celów reprodukcyjnych
8.2. Chów i eksploatacja stad samiczych do produkcji ikry spożywczej

9. Choroby ryb jesiotrowatych

10. Przetwórstwo jesiotrów

10.1. Wartość odżywcza mięsa i ikry jesiotrów
10.2. Przetwory z mięsa jesiotrów
10.3. Przetwórstwo ikry – kawior

11. Literatura

12. Indeks