Rybactwo jeziorowe. Stan, uwarunkowania, perspektywy. I Krajowa Konferencja Użytkowników Jezior, Uroczysko Waszeta, 1996 – red. A. Wołos, s. 122


Spis treści

Bogusław Zdanowski - Czystość jezior a możliwości rybackiego użytkowania ......................7

Maciej Nowicki - Kierunki działań Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w celu zachowania i optymalnego wykorzystania zasobów jezior o wodach płynących .....15

Rybactwo jeziorowe. Stan, uwarunkowania, perspektywy. I Krajowa Konferencja Użytkowników Jezior, Uroczysko Waszeta, 1996 – red. A. Wołos. Wyd. IRS, s. 122

Lucjan Wołos - Warunki kredytowania przedsięwzięć rybackich i agroturystycznych ....................21

Marian Leopold, Arkadiusz Wołos - Analiza stanu jeziorowej produkcji rybackiej w 1995 roku ...35

Marian Leopold, Arkadiusz Wołos - Próba oceny kondycji ekonomicznej jeziorowych gospodarstw rybackich w 1995 roku ...................................43

Arkadiusz Wołos - Gospodarka zarybieniowa w 1995 roku .............................51

Stanisław Falkowski, Arkadiusz Wołos - Stan gospodarki koregonidami .................57

Andrzej wierzowski - Lokalizacja, szacowanie i optymalizacja eksploatacji zasobów koregonidów z wykorzystaniem echosondy ..............................61

Henryk Kuźmiński, Stefan Dobosz - Produkcja materiału zarybieniowego siei (Coregonus lavaretus L.) w oparciu o hodowlane stado tarlakowe ................................79

Tomasz Heese, Sławomir Połomski - Perspektywy zarybień sieją (Coregonus lavaretus) małych jezior o powierzchni od 30 do 50 ha dla potrzeb sportowych połowów ryb ......................................87

Wojciech Radecki - Aspekty prawne prowadzenia gospodarki rybackiej na jeziorach objętych szczególną ochroną ....................................89

Piotr Czerkies - Możliwości wykorzystania znakowań ryb barwnikami fluorescencyjnymi ..........101

Teresa Własow - Anguillicola - nicień pasożytujący w pęcherzu pławnym węgorza europejskiego ......................................109

Konrad Turkowski - Wartość jeziora - cel i zakres wycen, metody, rozwiązania polskie i zagraniczne ................................115