Rybactwo jeziorowe. Rozwój, zmiany, trudności. III Krajowa Konferencja Użytkowników Jezior, Pasym, 1998 – red. A. Wołos, s. 124


Spis treści

Maria Bnińska - Kodeks etycznego postępowania w rybactwie ....................7

Marian Leopold, Arkadiusz Wołos - Analiza stanu jeziorowej produkcji rybackiej w 1997 roku ............17

Rybactwo jeziorowe. Rozwój, zmiany, trudności. III Krajowa Konferencja Użytkowników Jezior, Pasym, 1998 – red. A. Wołos, s. 124

Marian Leopold, Arkadiusz Wołos - Ocena kondycji ekonomicznej jeziorowych gospodarstw rybackich w 1997 roku .....................................29

Maciej Mickiewicz, Arkadiusz Wołos - Charakterystyka zarybień przeprowadzonych przez użytkowników jezior w 1997 roku .....................37

Mathias von Lukowicz - Possibilities of solving the problem of losses to the inland
fisheries caused by cormorants .................47

Mathias von Lukowicz - Możliwości rozwiązania problemu strat wywołanych przez kormorany w rybactwie śródlądowym ..................................59

Wojciech Radecki - Prawnokarna ochrona środowiska wodnego i jego zasobów po wejściu w życie nowej kodyfikacji karnej ..........................................71

Jacek Wolnicki, Rafał Kamiński - Masowy podchów wylęgu szczupaka z zastosowaniem starterów ..............................................83

Jacek Wolnicki, Rafał Kamiński - Technologia produkcji materiału zarybieniowego suma europejskiego na paszach przemysłowych ......91

Zdzisław Zakęś - Produkcja materiału zarybieniowego w obiegach recyrkulacyjnych w kontekście wybranych czynników biotycznych i abiotycznych ...........97

Maria Bnińska - Analiza czynników utrudniających funkcjonowanie i rozwój rybactwa
jeziorowego .....................105

Jerzy Mastyński - Jeziora prywatne, reprywatyzowane czy państwowe - jak cofnąć czas o 100 lat ? ......................121