Rybactwo w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2004 roku - red. M. Mickiewicz, A. Wołos, Wyd. IRS 2005, s. 151

Rybactwo w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2004 roku - red. M. Mickiewicz, A. Wołos, Wyd. IRS 2005, s. 151

Spis treści

Arkadiusz Wołos, Hanna Mioduszewska, Maciej Mickiewicz - Analiza jeziorowej produkcji rybackiej w 2004 roku

Maciej Mickiewicz - Stan jeziorowej gospodarki zarybieniowej w 2004 roku i jego porównanie z rokiem 2003

Arkadiusz Wołos, Tomasz Czerwiński, Maciej Mickiewicz - Sytuacja ekonomiczno-finansowa gospodarstw rybackich w 2004 roku

Wojciech Radecki - Pozycja prawna rybaków, wędkarzy i ich organizacji w postępowaniach w sprawach budownictwa wodnego

Stanisław Falkowski - Struktura odłowów gospodarczych oraz zarybień w wybranych zbiornikach zaporowych w 2004 roku

Wiesław Wiśniewolski, Irena Borzęcka, Arkadiusz Wołos, Paweł Buras - Gospodarka zarybieniowa w ekosystemach rzecznych

Jacek Szlakowski - Selektywność wontonów w połowach karasia srebrzystego Carassius gibelio (Bloch, 1782) w zbiorniku Siemianówka

Paweł Prus, Wiesław Wiśniewolski - Zróżnicowanie bazy pokarmowej ryb w górskim i nizinnym zbiorniku zaporowym i jego konsekwencje dla składu ichtiofauny

Jacek Wolnicki - Znaczenie pokarmu naturalnego w kontrolowanym podchowie larwalnych stadiów ryb karpiowatych

Mirosław Cieśla, Piotr Konieczny - Wpływ utworzenia łowiska specjalnego na liczebność i strukturę populacji pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.) i lipienia (Thymallus thymallus L.) w rzece San w okolicach Zwierzyńca

Hanna Mioduszewska, Arkadiusz Wołos, Wiesław Wiśniewolski - Połowy wędkarskie w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski w Gdańsku

Tomasz Czerwiński, Arkadiusz Wołos, Wiesław Wiśniewolski - Połowy wędkarskie w rzekach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze

Janusz Wrona - Wędkarstwo – nowe oblicze jednego z najstarszych sposobów użytkowania wód