Gospodarka rybacka w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2005 roku - red. M. Mickiewicz, Wyd. IRS 2006, s. 122

Gospodarka rybacka w jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych w 2005 roku - red. M. Mickiewicz, Wyd. IRS 2006, s. 122

Spis treści

Arkadiusz Wołos, Maciej Mickiewicz - Analiza jeziorowej produkcji rybackiej w 2005 roku                    

Maciej Mickiewicz - Stan jeziorowej gospodarki zarybieniowej w 2005 roku w porównaniu z zarybieniami z roku 2004  

Maciej Mickiewicz - Wzajemne relacje ekonomiczne jeziorowej gospodarki zarybieniowej, produkcji rybackiej i opłat wędkarskich w latach 2001-2005                    

Maciej Mickiewicz, Arkadiusz Wołos - Sytuacja ekonomiczno-finansowa podmiotów uprawnionych do rybackiego użytkowania jezior                   

Wojciech Radecki - Uprawniony do rybactwa w świetle zmieniających się przepisów prawnych                    

Stanisław Falkowski - Gospodarka rybacka w wybranych zbiornikach zaporowych w roku 2005                   

Arkadiusz Wołos - Presja i odłowy wędkarskie w obwodach rybackich użytkowanych przez Mazowiecki Okręg PZW w 2005 roku                    

Wiesław Wiśniewolski, Irena Borzęcka, Paweł Buras, Paweł Prus, Jacek Szlakowski - Podlodowe połowy wędkarskie w Zbiorniku Zegrzyńskim w 2005 i 2006 roku                    

Hanna Mioduszewska, Arkadiusz Wołos - Połowy wędkarskie w zbiornikach wodnych użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze w 2004 roku                    89

Paweł Prus - Wyżerowywanie larw ochotki Chironomus f. l. plumosus przez ryby w Zbiorniku Zegrzyńskim                   

Tadeusz Krzywosz, Mirosław Szczepkowski, Robert Stabiński - Sieja – zagrożenia i perspektywy